Flemming Bomholt Møller

Projektleder med omfattende international erfaring

Jeg har en baggrund som driftsleder på Aarhus Vands renseanlæg, hvor jeg startede i 2000. Her var jeg ud over drift involveret i udvikling og optimering af nye tekniske løsninger.

I 2014 skiftede jeg driftsledelsen ud med projektledelse internt samt på internationale projekter, hvor jeg de næste tre år var som ansat ved Udenrigsministeriets Eksportråd i USA. Som teknisk rådgiver arbejdede jeg med at dele viden med renseanlæg i Illinois, Indiana og Californien som en del af Water Technology Alliance.

Efter at være returneret til Aarhus igen i 2017 har jeg været projektleder på flere opgraderings- og rehabiliteringsprojekter inden for spildevandsområdet. Sideløbende har jeg arbejdet som teknisk rådgiver på flere internationale projekter, bl.a. i Zambia, Ghana, Sydafrika og Mellemøsten, hvor jeg fortsat arbejder på at styrke lokale kapaciteter til at kunne drive faciliteterne på en effektiv og bæredygtig måde samt styrke dansk eksport. Som projektleder planlægger, koordinerer og gennemfører jeg omfattende uddannelse i drift og vedligeholdelse af hele kloaksystemet.

Ud over at undervise på Ferskvandscentret er jeg ligeledes sensor ved Aarhus Maskinmesterskole

Jeg lægger i min undervisning vægt på involvering af de studerende samt at skabe en god dialog.

Flemming Bomholt Møller

Maskinmester/Driftsleder

Senior Projektleder hos Aarhus Vand A/S

LinkedIn-profil

Mød Flemming her