Gitte de Paoli

Gitte de Paoli er Ferskvandscentrets tilknyttede erhvervspsykolog og udfører bl.a. profilanalyser ved rekruttering af ledere til Ferskvandscentret.

Gitte har siden 1998 drevet virksomheden de Paoli & Partners og har mere end 20 års erfaring med ledelsesudvikling i forsyningsselskaber og offentlige institutioner. 

Forsyningernes og kommunernes hverdag og udfordringer er kendt for Gitte fra hendes øvrige virke. Gitte underviser på Ferskvandscentrets kurser om typepsykologi og personprofiler bl.a. med fokus på forståelse for forskellige profilers kommunikationsstile mv.  

Gitte de Paoli

Gitte de Paoli

Erhvervspsykolog, Paoli & Partners

LinkedIn-profil

Mød Gitte her

Arbejdspsykologi i praksis

Kursussted: Ferskvandscentret

04-09-2024

Kurset sætter fokus på, hvordan vi kan fremme det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Hvad skal der til for, at den enkeltes mentale sundhed sikres og hvad kan lederen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre for at forebygge mistrivsel.

Hvordan kan lederen og arbejdsmiljørepræsentanten medvirke til at transformere en arbejdsplads fra mistrivsel til arbejdsglæde.

Kurset er bygget op over korte indlæg som følges af små refleksionsøvelser og dialoger omhandlende lederens og arbejdsmiljørepræsentantens rolle, herunder de muligheder og begrænsninger, der knytter sig til deres funktion.
Kurset er bygget op over to overordnede temaer:

- Hvordan skabes et psykologisk trygt arbejdsmiljø? Hvad skal der til og hvad kan jeg som leder eller arbejdsmiljørepræsentant gøre for at fremme den mentale sundhed på arbejdspladsen?- Hvordan spotter jeg i tide en medarbejder/kollega, der udviser symptomer på diverse menneskelige belastninger: Stress, angst, depression og kriselignende tilstande og hvad kan jeg som leder og arbejdsmiljørepræsentant gøre for at forebygge sygdomsudvikling og medvirke til at begrænse sygefraværet?


Kursusprogram
4. september 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
  Merete Juul Hansen og Gitte de Paoli
09:30 Velkomst og præsentationsrunde
  Merete Juul Hansen og Gitte de Paoli
09:45 Psykologisk tryghed
  Hvad skaber psykologisk tryghed og gensidig tillid på en arbejdsplads. Hvilken betydning har det for vores trivsel? Hvordan skabes en arbejdspladskultur som bygger på psykologisk tryghed? Hvad kan lederne og arbejdsmiljørepræsentanter gøre for at fremme psykologisk tryghed?
  Gitte de Paoli
12:00 Frokost
13:00 Stress
  Hvad er forskellen på travlhed og stress? Hvad er de væsentligste årsager og de karakteristiske symptomer på stress? Hvilken betydning har vores personlighed for udvikling af stress.
  Gitte de Paoli
14:00 Pause
14:10 Stress og stressreduktion
  Hvilke individuelle copingstrategier forebygger stress? Hvad kan leder og arbejdsmiljørepræsentanten gøre for at undgå at mistrivsel udvikler sig til egentlig stress hos en kollega?
  Gitte de Paoli
15:00 Kaffepause
15:30 Personlige kriser, angst og depression
  Hvad karakteriserer en krise - hvad er dens natur og forløb?
Hvordan spiller øvrige faktorer ind og forstærker krisen?
Hvad er de væsentligste symptomer på en krise? Hvilken betydning spiller de psykiske forsvarsmekanismer hos en kollega i krise?

Hvad kan lederen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre, når kollegaerne udviser tegn på en personlig krise?
Hvad er angstens og depressionens grundvæsen? Hvordan spiller arv og miljø ind? Hvad er de væsentlige psykiske, fysiske og adfærdsmæssige symptomer? Hvordan adskiller angst og depression sig fra stress og personlige kriser? Hvad kan lederen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre når angst og depression rammer en kollega?
  Gitte de Paoli
16:30 Opsamling og evaluering
  Merete Juul Hansen og Gitte de Paoli
17:00 Tak for i dag. Kom godt hjem
  Merete Juul Hansen
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte de Paoli, de Paoli & Partners A/S • Kursusansvarlig Merete Juul Hansen, Ferskvandscentret

Undervisere

• Gitte de Paoli, de Paoli & Partners A/S

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.