Gitte de Paoli

Gitte de Paoli er Ferskvandscentrets tilknyttede erhvervspsykolog og udfører bl.a. profilanalyser ved rekruttering af ledere til Ferskvandscentret.

Gitte har siden 1998 drevet virksomheden de Paoli & Partners og har mere end 20 års erfaring med ledelsesudvikling i forsyningsselskaber og offentlige institutioner. 

Forsyningernes og kommunernes hverdag og udfordringer er kendt for Gitte fra hendes øvrige virke. Gitte underviser på Ferskvandscentrets kurser om typepsykologi og personprofiler bl.a. med fokus på forståelse for forskellige profilers kommunikationsstile mv.  

Gitte de Paoli

Gitte de Paoli

Erhvervspsykolog, Paoli & Partners

LinkedIn-profil

Mød Gitte her

 • Borgerkommunikation og typepsykologi

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-04-2024

  De danske kommuner har fokus på god dialog, samarbejde og involvering. Det er klogt, det er værdiskabende, det er sympatisk, - men uha, det kan være svært.
  Ikke mindst, hvis man som relativ ny sagsbehandler eller projektleder skal i dialog med en borger eller virksomhed, der er helt uenig i kommunens planer og afgørelser.

  Kurset startes med et inspirerende oplæg fra Silkeborg Kommunes kommunikationschef, Hans Mogensen om kommunikation med markante borgere. Oplægget tager afsæt i hans anmelderroste bog med titlen: "Markante borgere. Viden og værktøjer til færre frustrationer" og handler om hvad vi gør ved manglende tillid, eskalerende konflikter, vrede borgere og frustrerede offentligt ansatte. Derefter arbejder vi på kurset med at give dig indsigt i egen adfærd og kommunikationsstil gennem introduktion til typepsykologi og profilværktøjet "Jungiansk Typeindeks".


  Kurset giver dig øget forståelse for samspillet mellem mennesker og konkrete værktøjer til at kommunikere klart og tydeligt med. Det giver dig en bevidsthed om dine egne præferencer og dermed større mulighed for aktivt at vælge at gøre noget andet - når det du plejer at gøre, ikke synes at virke.

  Vi anbefaler kurset til alle nye sagsbehandlere og også til erfarne som oplever borgerdialog som udfordrende.

  Kursusprogram
  4. april 2024
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og præsentationsrunde
    Merete Juul Hansen og Gitte de Paoli
  10:00 Erfaringer med borgerkommunikation
    Med afsæt i budskaber fra bogen "Markante borgere. Viden og værktøjer til færre frustrationer".
    Hans Mogensen
  11:00 Kort pause
  11:10 Intro til præferencebegrebet
    Gitte de Paoli
  11:30 Jungiansk Typeindeks
    Merete Juul Hansen og Gitte de Paoli
  12:00 Frokost
  13:00 Typepsykologi
    Oplæg, drøftelser og øvelser
    Merete Juul Hansen og Gitte de Paoli
  14:30 Typedynamik. Kommunikationsstil og betydning for kommunikation og samarbejder
    Oplæg, drøftelser og øvelser
    Gitte de Paoli
  15:15 Kaffepause
  15:30 Typedynamik og introduktion til konflikthåndtering med udgangspunkt i JTI
    Oplæg, drøftelser og øvelser
    Gitte de Paoli
  16:45 Opsamling og evaluering
    Merete Juul Hansen
  17:00 Tak for i dag. Kom godt hjem
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusansvarlig Merete Juul Hansen, Ferskvandscentret og AQUA

  Undervisere

  • Gitte de Paoli, de Paoli & Partners A/S • Kursusansvarlig Merete Juul Hansen, Ferskvandscentret og AQUA • Kommunikationschef Hans Mogensen, Silkeborg Kommune

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Arbejdspsykologi i praksis

  Kursussted: Ferskvandscentret

  09-04-2024

  Kurset sætter fokus på, hvordan vi kan fremme det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Hvad skal der til for, at den enkeltes mentale sundhed sikres og hvad kan lederen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre for at forebygge mistrivsel.

  Hvordan kan lederen og arbejdsmiljørepræsentanten medvirke til at transformere en arbejdsplads fra mistrivsel til arbejdsglæde.

  Kurset er bygget op over korte indlæg som følges af små refleksionsøvelser og dialoger omhandlende lederens og arbejdsmiljørepræsentantens rolle, herunder de muligheder og begrænsninger, der knytter sig til deres funktion.
  Kurset er bygget op over to overordnede temaer:

  - Hvordan skabes et psykologisk trygt arbejdsmiljø? Hvad skal der til og hvad kan jeg som leder eller arbejdsmiljørepræsentant gøre for at fremme den mentale sundhed på arbejdspladsen?  - Hvordan spotter jeg i tide en medarbejder/kollega, der udviser symptomer på diverse menneskelige belastninger: Stress, angst, depression og kriselignende tilstande og hvad kan jeg som leder og arbejdsmiljørepræsentant gøre for at forebygge sygdomsudvikling og medvirke til at begrænse sygefraværet?


  Kursusprogram
  9. april 2024
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og præsentationsrunde
    Merete Juul Hansen og Gitte de Paoli
  09:45 Psykologisk tryghed
    Hvad skaber psykologisk tryghed og gensidig tillid på en arbejdsplads. Hvilken betydning har det for vores trivsel? HVrdan skabes en arbejdspladskultur som bygger på psykologisk tryghed? Hvad kan lederne og arbejdsmiljørepræsentanter gøre for at fremme psykologisk tryghed?
    Gitte de Paoli
  12:00 Frokost
  13:00 Stress
    Hvad er forskellen på travlhed og stress? Hvad er de væsentligste årsager og de karakteristiske symptomer på stress? Hvilken betydning har vores personlighed for udvikling af stress og hvile individuelle copingstrategier forebygger stress? Hvad kan leder og arbejdsmiljørepræsentanten gøre for at undgå at mistrivsel udvikler sig til egentlig stress hos en kollega?
    Gitte de Paoli
  14:00 Pause
  14:10 Personlige kriser
    Hvad karakteriserer en krise - hvad er dens natur og forløb?
  Hvordan spiller øvrige faktorer ind og forstærker krisen?
  Hvad er de væsentligste symptomer på en krise? Hvilken betydning spiller de psykiske forsvarsmekanismer hos en kollega i krise?
  Hvad kan lederen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre, når kollegaerne udviser tegn på en personlig krise?
    Gitte de Paoli
  15:00 Kaffepause
  15:30 Angst og depression
    Hvad er angstens og depressionens grundvæsen? Hvordan spiller arv og miljø ind? Hvad er de væsentlige psykiske, fysiske og adfærdsmæssige symptomer? Hvordan adskiller angst og depression sig fra stress og personlige kriser? Hvad kan lederen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre når angst og depression rammer en kollega?
    Gitte de Paoli
  16:30 Opsamling og evaluering
    Merete Juul Hansen og Gitte de Paoli
  17:00 Tak for i dag. Kom godt hjem
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusansvarlig Merete Juul Hansen, Ferskvandscentret og AQUA

  Undervisere

  • Gitte de Paoli, de Paoli & Partners A/S

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.