Iben Delfs

Iben er vores projektmedarbejder, som løser en række sproglige og administrative opgaver.

Iben kom til Ferskvandscentret i 2017 og har været tilknyttet Ferskvandscentret Kursus siden sommeren 2022. Hun har en baggrund som cand.ling.merc. og udfører en række sproglige og administrative opgaver.

Iben udarbejder og opdaterer en del af vores tekstmateriale til internt såvel som eksternt brug. Hun er ansvarlig for præsentationen af undervisere på vores hjemmeside, og det er hende, der sikrer overblikket over kursusevalueringer. Derudover varetager Iben den indledende kontakt til kommuner, inkl. jobcentre.

Er du underviser?

Vil du gerne have opdateret din profil på vores hjemmeside, så er det Iben, du skal kontakte.

Er du kursist?

Har du været på et eller flere af vores kurser, og har du en kommentar, vi må citere på vores hjemmeside, så kontakt også meget gerne Iben.


 

I fritiden traver Iben gerne rundt i skovene omkring Silkeborg med sin hund. Hjemme i haven kæmper hun til evig tid en brav kamp mod myrerne om at komme først til afgrøderne.

Iben Delfs

Projektmedarbejder
Cand.ling.merc.

Telefon: 89 21 21 32

E-mail: ibd@fvc.dk