Jacob Birk Jensen

Jacob Birk Jensen er uddannet civilingeniør og PhD i grundvandsmodellering. Han arbejder som partner i firmaet WatsonC Aps.

Jacob er endvidere ekstern lektor på Aalborg Universitet og har tidligere arbejdet på DHI og som afdelingsleder og ekspertisechef hos NIRAS.
 
Han rådgiver til dagligt kommuner og forsyninger inden for bl.a. disse områder: 
  • hydrologi
  • hydrologisk modellering
  • økohydrologi 
  • design af overvågningsprogrammer
  • konsekvensvurderinger ifm. indvindingstilladeler 
  • grundvandsbeskyttelse 
  • strukturplanlægning
Ifølge ham er de bedste opgaver dem, hvor forskellige fagligheder og måske også dagsordner bringes sammen og konverteres til gode løsninger.
 
Jacob Birk Jensen

Jacob Birk Jensen

Partner i WatsonC Aps
Civilingeniør
PhD i grundvandsmodellering

LinkedIn-profil

Mød Jacob her