Jacob Birk Jensen

Jacob Birk Jensen er uddannet civilingeniør og PhD i grundvandsmodellering. Han arbejder som partner i firmaet WatsonC Aps.

Jacob er endvidere ekstern lektor på Aalborg Universitet og har tidligere arbejdet på DHI og som afdelingsleder og ekspertisechef hos NIRAS.
 
Han rådgiver til dagligt kommuner og forsyninger inden for bl.a. disse områder: 
 • hydrologi
 • hydrologisk modellering
 • økohydrologi 
 • design af overvågningsprogrammer
 • konsekvensvurderinger ifm. indvindingstilladeler 
 • grundvandsbeskyttelse 
 • strukturplanlægning
Ifølge ham er de bedste opgaver dem, hvor forskellige fagligheder og måske også dagsordner bringes sammen og konverteres til gode løsninger.
 
Jacob Birk Jensen

Jacob Birk Jensen

Partner i WatsonC Aps
Civilingeniør
PhD i grundvandsmodellering

LinkedIn-profil

Mød Jacob her

 • Vandindvindingstilladelser

  Kursussted: Ferskvandscentret

  30-08-2023 til 31-08-2023

  Bliv klædt på til at give indvindingstilladelser. Få et grundlæggende indblik i hydrogeologien samt lov- og plangrundlaget og indvinding af drikkevand. Vi ser på samspillet mellem vandindvinding og naturinteresser.

  Mange vandindvindinger er truet af grundvandsforurening, det kommer til at øge behovet for nye indvindingsboringer.

  Det er  kommunerne, der giver indvindingstilladelser til grundvand og overfladevand. På kurset får du et grundlæggende indblik i hydrogeologien og bliver klædt på med lov- og plangrundlaget, inden vi gennemgår de forskellige indvindingstilladelser.


  Kursusprogram
  30. august 2023
  09:00 Kaffe og rundstykker
  09:30 Velkomst, gensidig præsentation og introduktion
    Jens Chr. Ravn Roesen og Gitte Moestrup
  10:30 Pause
  10:40 Nye tilladelser til vandindvinding til vandværker
    - Foreløbig indvindingstilladelse
  - Endelig vandindvindingstilladelse
    Jens Chr. Ravn Roesen
  12:00 Frokost
  13:00 Hydrogeologi
    - Hydrogeologisk forståelsesramme, herunder samspillet mellem vandindvinding og naturinteresser. 
  - Hydrauliske grundbegreber 
    Jacob Birk Jensen
  14:45 Kaffepause
  15:15 Påvirkning af natur og vandløb
    - Beregningsmodellser
  - Hydrologiske/konceptuelle vurderinger
  - Besigtigelser & overvågning
    Jacob Birk Jensen
  17:00 Pause og tjek ind på hotellet
  18:00 Middag
  19:30 Uformel erfa-udveksling i ”Dråben”
    Jens Chr. Ravn Roesen
  31. august 2023
  08:30 Opsamling på Dag 1
    Jens Chr. Ravn Roesen
  09:00 Vi skriver indvindingstilladelser - Cases
    - Tilladelse til vandværk
  - tilladelse til markboring
  - andre tilladelser
    Jens Chr. Ravn Roesen
  10:00 Love, regler og andre kringelkroge
    - Vandforsyningsloven
  - Bekendtgørelserne
  - VVM
  - Normer
  - Andre love og planer vi skal have med i sagsbehandlingen
    Jens Chr. Ravn Roesen
  12:00 Frokost
  13:00 Sammenfatning af tilladelser
    - Tilladelser drøftes
    Jens Chr. Ravn Roesen
  14:00 Snurrige tilladelser og ophør af tilladelser
    - Regler for erstatningsboringer
  - Tilladelse til sænkning af grundvand
  - Andre ikke almindelige tilladelser
  - Ophør og afslag på tilladelser
    Jens Chr. Ravn Roesen
  15:30 Evaluering
    Kaffe og kage
    Jens Chr. Ravn Roesen og Gitte Moestrup
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Miljøingeniør Jens Chr. Ravn Roesen, Hjørring kommune

  Undervisere

  • Partner WatconC ApS Jacob Birk Jensen • Miljøingeniør Jens Chr. Ravn Roesen, Hjørring kommune

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.