Jane Rosenstand Laugesen

Jane har en PhD i Hydrologi og arbejder i dag som projektleder i EnviDan. Hun er specialist i hydrometri, vandløb og vandføringsbestemmelse og kvælstoftransport i vandløbssystemer.

Jane har via ansættelser som PhD-studerende og forsker siden 2009 arbejdet med bl.a.:

  • vandløb og vandføringsbestemmelse
  • opsplitning af kvælstofkilder
  • måling af nitrat- og vandtransport i dræn og vandløb
  • konsekvenser af naturgenopretning på vandføringsevne og sedimenttransport

Gennem flere år har Jane undervist i hydrologi, miljøforvaltning og hydrometri på universitetet og i forbindelse med universitetets rolle med kvalitetssikring af dansk hydrometripraksis.

Hun er en dygtig formidler, både skriftligt og mundtligt, og har stor erfaring med oplæg på både nationale og internationale konferencer og workshops. Desuden er Jane forfatter på en række danske og internationale artikler inden for hydrometri og hydrologi.

Jane Rosenstand Laugesen

Jane Rosenstand Laugesen

Projektleder ved EnviDan
PhD i Hydrologi

LinkedIn-profil

Mød Jane her