Jeanette Agertved Madsen

Jeanette er uddannet civilingeniør og har en master i Environmental Management og er udviklingschef hos EnviDan.

Hun har ansvar for gennemførelse og afvikling af udviklingsprojekter inden for renseanlæg, herunder med ekstern finansiering fra Miljøstyrelsen, Vandsektorens Teknologiudviklingsfond og Energistyrelsen og i tæt samarbejde med forsyningsselskaber, industrier, universiteter og leverandører.

Jeanette er specialist inden for biologisk rensning af kommunalt og industrielt spildevand. Hendes kvalifikationer omfatter:

 • procesmæssig rådgivning
 • dimensionering af renseanlæg
 • projekteksekvering fra salg til tilbudsdokumentation
 • detailprojektering
 • implementering af renseprocesser
 • indkøring og optimering af renseanlæg

Hun er en erfaren kursuskoordinator, som er drevet af troen på, at ved at dele viden, bliver vi i fællesskab klogere.

Jeanette indgår i den daglige ledelse af EnviDans kontor i Kastrup, er medlem af Innovationsstyregruppen, næstformand i bestyrelsen for Innovationsnetværk for Miljøteknologi og medlem af Cleans Innovationsboard.

Jeanette Agertved Madsen

Jeanette Agertved Madsen

Udviklingschef ved EnviDan
Civilingeniør
Master i Environmental Management

LinkedIn-profil

Mød Jeanette her

 • Industrispildevand I

  Kursussted: Ferskvandscentret

  21-09-2022

  Kurset er for dig der arbejder med industrielt spildevand - det kan enten være et forrenseanlæg, inden spildevandet afledes til det kommunale renseanlæg, eller på et industriel renseanlæg der renser spildevandet helt til afledning til vandmiljøet. Du kan også arbejde på et kommunalt renseanlæg med høj industribelastning.

  På dette kursus "Industrispildevand I" fokuserer vi på de forskellige metoder til forrensning af industrispildevand, som hvilke processer og teknologier der anvendes til fjernelse af organisk stof, partikler, tungmetaller mv. Og ikke mindst hvilke lovgivningsmæssige krav der stilles til spildevand der afledes til det kommunale renseanlæg.

  Kurset er en kombination af teori, præsentation af erfaringer med forskellige renseprocesser og erfaringsudveksling.

  Kursusprogram
  21. september 2022
  09:00 Ankomst
    Annette Vesterager, Jeanette Agertved Madsen og Finn Skov Nielsen
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    - Kursusindhold og hvordan de 2 kurser hænger sammen
    Jeanette Agertved Madsen og Annette Vesterager
  09:45 Industrispildevand, sammensætning og analyseparametre
    Jeanette Agertved Madsen
  10:15 Lovgivning
    - Tilslutnings- og udledningstilladelse, særbidrag, trappemodel og abonnementsordning
    Peter Nymann
  12:00 Frokost
  13:00 Rensning af industrispildevand
    - Delprocesser i det fulde anlæg fra rå spildevand til udledning til vandmiljøet
  - Oversigt over typiske procestrin
  - Medbring flowdiagram fra eget renseanlæg
    Jeanette Agertved Madsen
  13:30 Introduktion til processer til forbehandling af industrispildevand
    - pH regulering, kemisk fældning og separation
  - Nøgleparametre
  - Cases med udligning, båndfiltre, flotation og genanvendelse af vand
    Finn Skov Nielsen og Jeanette Agertved Madsen
  14:30 Øvelser
    - Oplæg, gennemgang og opfølgning af øvelser
  - Udligning, pH regulering
  - Kemisk fældning (koagulering og flokkulering)
  - Separation
    Heidi Gade Andersen og Finn Skov Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:15 Fortsættelse af øvelser
    Heidi Gade Andersen og Finn Skov Nielsen
  16:30 Opsamling og evaluering
    Jeanette Agertved Madsen og Annette Vesterager
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Udviklingschef Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Projektingeniør Heidi Gade Andersen, Krüger A/S • Udviklingschef Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S • Sales manager, Industri Finn Skov Nielsen, Krüger A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.