Jeanette Agertved Madsen

Jeanette er uddannet civilingeniør og har en master i Environmental Management og er udviklingschef hos EnviDan.

Hun har ansvar for gennemførelse og afvikling af udviklingsprojekter inden for renseanlæg, herunder med ekstern finansiering fra Miljøstyrelsen, Vandsektorens Teknologiudviklingsfond og Energistyrelsen og i tæt samarbejde med forsyningsselskaber, industrier, universiteter og leverandører.

Jeanette er specialist inden for biologisk rensning af kommunalt og industrielt spildevand. Hendes kvalifikationer omfatter:

 • procesmæssig rådgivning
 • dimensionering af renseanlæg
 • projekteksekvering fra salg til tilbudsdokumentation
 • detailprojektering
 • implementering af renseprocesser
 • indkøring og optimering af renseanlæg

Hun er en erfaren kursuskoordinator, som er drevet af troen på, at ved at dele viden, bliver vi i fællesskab klogere.

Jeanette indgår i den daglige ledelse af EnviDans kontor i Kastrup, er medlem af Innovationsstyregruppen, næstformand i bestyrelsen for Innovationsnetværk for Miljøteknologi og medlem af Cleans Innovationsboard.

Jeanette Agertved Madsen

Jeanette Agertved Madsen

Udviklingschef ved EnviDan
Civilingeniør
Master i Environmental Management

LinkedIn-profil

Mød Jeanette her

 • Industrispildevand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  14-05-2024 til 15-05-2024

  Kurset er for dig der arbejder på et industrielt renseanlæg eller på et kommunalt renseanlæg med høj industribelastning.

  Vi gennemgår de specielle rensemetoder, som typisk anvendes på jeres renseanlæg f.eks. pH-regulering, kemisk rensning med flotationsanlæg/båndfiltre og biologisk rensning i højtbelastede anlæg med beluftning eller biogasproducerende anlæg.

  Vi gennemgår særbidragsreglerne og hvad de betyder for jer.

  Kurset er en kombination af teori, præsentation af erfaringer med forskellige renseprocesser og erfaringsudveksling.

  Kursusprogram
  14. maj 2024
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Jeanette Agertved Madsen og Annette Vesterager
  09:45 Industrispildevand, sammensætning og analyseparametre
    Jeanette Agertved Madsen
  10:15 Lovgivning
    Tilslutnings– og udledningstilladelse, særbidrag, trappemodel og abonnementsordning
    Peter Nymann
  12:00 Frokost
  13:00 Introduktion til processer på renseanlæg
    - Oversigt over typiske procestrin — Medbring flowdiagram fra eget renseanlæg
    Jeanette Agertved Madsen
  13:30 Forbehandling
    - pH regulering og kemisk fælding
  - Båndfiltre, flotation, sedimentering og nøgleparametre
    Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
  15:00 Kaffepause i Dråben
  15:30 Tungmetalfjernelse fra kondensat og spildevand
    Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
  16:30 Pause
  16:45 Genanvendelse af vand
    Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
  18:00 Middag
  19:30 Opgaver
    - gennemgang af opgaver
    Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  15. maj 2024
  08:00 Biologisk rensning (aerob)
    - Biologiske processer, næringssalte og temperatur
  - Aktivt slam, aerobe granuler, bæremedier og membraner
    Jeanette Agertved Madsen
  10:00 Pause
  10:15 Biologisk rensning (anaerob)
    - Biologiske processer, biogasproduktion og tilskudsordninger
  - Aktivt slam, granuler og membrananlæg
    Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
  12:30 Frokost
  13:30 Efterpoleringsteknologi
    - Filtrering, kemisk oxidation, mikro, sand- og kulfiltre, ozon etc.
    Jeanette Agertved Madsen
  14:00 Slambehanding
    - For- og slutafvanding, slamdisponering, slam en ressource?
  - Mekanisk forafvanding, koncentreringstanke og sibåndspresser, centrifuger
    Jeanette Agertved Madsen
  15:30 Kaffe og evaluering af kurset
    Annette Vesterager og Jeanette Agertved Madsen
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Udviklingschef Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Udviklingschef Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S • Sales manager, Industri Finn Skov Nielsen, Krüger A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Senior procesingeniør Michael Vendrup, Krüger A/S

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.