Jesper Frost Hansen

En mester i lokalplaner

Jesper Frost Hansen er rådgivende ingeniør og arbejder som projektleder i NIRAS, hvor han har været ansat siden 2021.

Jesper er uddannet på Aalborg Universitet i 2018, hvor han gennemførte uddannelsen som civilingeniør (cand. polyt.) inden for Urban Planning and Management (MSc). Efter endt uddannelse har Jesper arbejdet i 3 år som byplanlægger og teamleder i Aalborg Kommune, og har derfra udviklet et indgående kendskab til planlægning i en politisk styret organisation. Siden 2021 har Jesper arbejdet som rådgivende ingeniør i NIRAS med projektledelse af diverse planfaglige opgaver indenfor Planlovens lovområde.

Jespers daglige arbejde består typisk af projektledelse, planfaglig rådgivning og tilvejebringelsen af lokalplaner i tæt dialog og samarbejde med bygherre og kommune. Jesper arbejder desuden også som ressourceperson i forskellige kommuner, hvor han bidrager til fremdriften og udarbejdelsen af lokalplaner. Særligt VE-projekter indenfor solenergi og biogas har fanget Jespers interesse.

Jesper har siden 2022 undervist på kurset ”Lokalplaner”, hvor han særligt har haft fokus på lokalplanlægning i praksis gennem sine erfaringer som planlægger i både kommune og som rådgiver for private udviklere.

Om rollen som underviser udtaler Jesper:

”Det er jo fantastisk at få lov til at fortælle om sit daglige arbejde foran dygtige og altid spørgelystne kursister. Jeg har selv deltaget på selvsamme kursus, da jeg var færdiguddannet, og jeg husker undervisningen som meget involverende, da alle har lyst til at fortælle om egne erfaringer med lokalplanlægning. Derfor forsøger jeg altid at gøre min egen undervisning involverende ved at tale om meget konkrete eksempler på emnet, som kursisterne kan relatere til ud fra deres egne erfaringer.

Jesper Frost Hansen

Cand. polyt (civilingeniør) i Urban Planning and Management (MSc)

Rådgivende ingeniør hos NIRAS A/S

LinkedIn-profil

Mød Jesper her

Lokalplaner

Kursussted: Ferskvandscentret

17-06-2024 til 18-06-2024

Har du brug for viden om lokalplaner? Et kompliceret område hvor erfaringen er, at det ofte er her, at det går galt. Så er dette kursus for dig.

Her får du styr på de juridiske krav, der er til lokalplaner. Vi dykker ned i den juridiske fortolkning af lovbestemmelserne på området ved hjælp af praktiske eksempler, som for eksempel afgørelser fra Planklagenævnet og domstolene. Vi ser på forskellige lokalplantyper og hvornår de bruges. De erfarne undervisere kommer med eksempler på ”den gode lokalplan” og typiske faldgruber i lokalplanprocessen. Der er også afsat tid til erfaringsudveksling og debat.Kursusprogram
17. juni 2024
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:15 Velkomst og præsentation
  Suna Rokkjær og Jens Flensborg
09:30 Introduktion og indledning om planlovens særtræk
  Jens Flensborg
10:15 Kort overblik over plansystemet
  - Planlovens særtræk og rammestyring
- Indsigelser mod lokalplanforslag
  Jens Flensborg
10:45 Kort pause
11:00 Lokalplanret og lokalplanpligt
  - Kort om lokalplanprocessen
  Jens Flensborg
12:30 Frokost
13:30 Miljøvurdering af lokalplanforslag
  - Kort om de forskellige trin ved hhv. screening og miljøvurdering
  Jens Flensborg
14:15 Kagebord
14:40 Lokalplaner i praksis
  - Lokalplanlæggerens rolle i kommune og som rådgiver
- Koordinering og kompromisser mellem fagligheder og interesser
- Hvor meget skal en lokalplan kunne?
- Åben snak om konkrete eksempler
  Jesper Frost Hansen
16:00 Kort pause
16:15 Lokalplanens indhold og generelt om lokalplaners bindende virkning
  Jens Flensborg
17:45 Pause før middag
18:00 Middag
19:30 Kan lokalplaner være kreative?
  - Eksempler til diskussion
  Carsten Maegaard
21:00 Kollegialt samvær
18. juni 2024
08:00 Introduktion om lokalplankataloget i PL § 15
  - Styrker og svagheder
  Carsten Maegaard
09:00 Kort pause
09:10 Gruppeopgave om lokalplanlægning
  Carsten Maegaard
11:30 Lokalplanens retsvirkninger og forbud efter § 14
  Jens Flensborg
12:15 Frokost
13:15 Dispensation fra lokalplaner
  - Hvornår kan der dispenseres?
- Planens principper, praksis og formelle regler
  Jens Flensborg
14:30 Servitutter og lokalplanlægning
  Jens Flensborg
15:30 Afrunding, evaluering og kagebord
  Jens Flensborg og Suna Rokkjær
16:00 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

Undervisere

• Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Byplanlægger Jesper Frost Hansen, NIRAS • Byplanarkitekt, arkitekt m.a.a. Carsten Maegaard, rådgivende arkitekt m.a.a.

Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.