Julie Simone Nielsen

Med en baggrund som civilingeniør inden for bioteknologi arbejder Julie Simone Nielsen som projektingeniør hos Krüger A/S.

Julie har en grundlæggende viden inden for biokemi og mikrobiologi med fokus på spildevandsrensning og de organismer, der er involveret i fjernelse af fosfor.

Hun har erfaring med bioteknologisk analyse, optimering af rensningsprocesser og databehandling til bl.a kapacitetsvurdering. Derudover arbejder hun meget med online styring af renseanlæg.

Julie er glad for at undervise på Ferskvandscentret:

– Jeg synes, det er fedt at kunne dele min viden med andre og give en større forståelse af processer inden for spildevandsrensning. Derudover giver det at være underviser god mulighed for at lære af og spare med andre faggrupper, der arbejder inden for branchen. Dermed får jeg også chancen for at lære nyt, hvilket er en stor motivation for mig, siger hun.

Julie Simone Nielsen

Julie Simone Nielsen

Projektingeniør ved Krüger A/S
Civilingeniør i bioteknologi

LinkedIn-profil

Mød Julie her