Karsten Egebjerg Pedersen

Karsten er uddannet teknikumingeniør og arbejder som projektchef i EnviDan.

Mange års nationalt og internationalt arbejde med design og optimering af pumpe- og transportsystemer inden for vand- og spildvandsområdet har medført, at Karsten har vidtgående teoretiske og praktiske kompetencer inden for tryksat transport af væsker.

Hans erfaring er opbygget ud fra en helhedsorienteret tilgang til løsning af opgaver, uanset om det er et stort, kompliceret projekt eller et lille, enkelt projekt.

Kernekompetencerne omfatter bl.a. fagområder som:

 • dimensioneringsgrundlag
 • valg af pumpetype
 • pumpeudlægning
 • pumpe- og trykledningshydraulik
 • system- og risikoanalyse 
 • energi- og systemoptimering
 • svovlbrinte og CO2 footprint

Karsten fungerer også som teknisk sparringspartner og coach for kunder og kolleger ved bl.a. design af pumpe- og transportsystemer og årsagsforklaring til drifts- og funktionsproblemer.

Sideløbende med arbejdet i EnviDan er Karsten også syns- og skønsmand for de danske domstole.

Karsten Egebjerg Pedersen

Karsten Egebjerg Pedersen

Projektchef ced EnviDan
Teknikumingeniør

LinkedIn-profil

Mød Karsten her

 • Pumpetræf 2023 – FVC II

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-03-2023

  Velkommen til vores årlige Pumpetræf - træffet for alle, der arbejder med spildevandspumper!

  Har du brug for input og idéer til dit daglige arbejde med drift og vedligeholdelse af pumpestationer? Så er denne temadag noget for dig. Vi står klar med ny viden og praktiske tips med inspiration til dit daglige arbejde og vi tager som altid aktuelle emner op.

  I 2023 er årets emner hvordan vælger du bæredygtigt?, trykstødsanalyser, etablering og renovering af pumpestationer, faldsikring ved nedgang i brønde og hvordan er det nu reglerne er ved kørsel mellem arbejde og hjem? Derudover skal vi høre om hvorfor ting går galt, selv om at man har de bedste intentioner.
  Kursusprogram
  22. marts 2023
  09:00 Registrering, kaffe og rundstykker
  09:20 Velkomst
    Annette Vesterager
  09:30 Vælg bæredygtigt
    - Kan man vælge bæredygtigt, hvis du arbejder med drift og vedligeholdelse af pumpestationer? Hvis ja, hvordan?
    Sarah Brudler Friis og Karsten Egebjerg Pedersen
  10:15 Pause
  10:30 Trykstød i pumper og trykledninger
    - Hvad er trykstød?
  - Problemer og og udfordringer med trykstød
  - Eksempler på trykstød i pumpestationer og trykledninger
  - Hvordan beskyttes systemet mod trykstød?
  - Vedligeholdelse og drift
    Hasan Meihami
  11:00 Pause
  11:15 Etablering af pumpestationer
    - Erfaringer fra forsyningsselskabet Arwos
  - Samarbejdet mellem plan- og driftsafdeling
  - Standardiserede løsninger
  - Proces- og projektledelse
    Keld Hansen
  12:00 Frokost
  13:00 Faldsikring ved nedgang i brønde
    - Mange brønde er ført 1 m over terræn, hvorved et trebeb er dårlig sikring
  - Kan faldsikring tænkes ind ved evt. nedgang, når brønd og dæksel designes?
  - Løsninger for faldsikring integreret i brønden
  - Krav til kæder/anhug og løft af pumper
    Kenneth Frederiksen og Thomas Carøe
  13:45 Pause
  14:00 Moms- og skattemæssige regler for anvendelse af og kørsel i biler på gule plader
    - Er køretøjet specialindrettet?
  - Kørebog eller anden dokumentation
  - Vagtordninger
  - Den grønne agenta - elbiler og ladestandere
    Helle Riber Toftegaard og Helene Højbjerg Engberg
  15:00 Kaffepause
  15:20 Hvorfor går det galt?
    - Hvordan får man tænkt alle tænkelige scenarier igennem, og hvad gør man, hvis en ny pumpestation alligevel ikke løser sin opgave som forventet?
  - Hvad er mulighederne og de næste skridt, hvis forudsætningerne ikke holdt stik eller vores bedste bud ikke var præcist nok?
    Henrik Christian Sørensen
  15:55 Opsamling og afslutning
    Annette Vesterager
  16:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Consultant Sarah Brudler Friis, EnviDan A/S • Salgsingeniør Thomas Carøe, SULZER • Projektleder Karsten Egebjerg Pedersen, EnviDan A/S • Helene Højbjerg Engberg, PwC • Serviceleder Kenneth Frederiksen, Carl Stahl • Projektleder Keld Hansen, Arwos A/S • Projektleder Hasan Meihami, MOE A/S • Håndværker Henrik Christian Sørensen, Hjørring Vandselskab A/S • Senior Manager Helle Riber Toftegaard, PwC

  Pris 2.440,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.440,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Drift af pumpestationer 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-10-2023 til 06-10-2023

  Dette er en overbygning på Afløbsoperatøruddannelsen.Her får du bygget oven på din allerede erhvervede viden om pumper og pumpestationer.
  Har du din daglige gang på pumpestationer og vil du gerne have endnu mere viden om drift og service af pumpestationer og brug af opsamlet data? Så er dette kursus noget for dig.
  Vi bygger ovenpå din allerede erhvervede viden om pumper og pumpestationer fra kurset "Drift af pumpestationer" og Afløbsoperatøruddannelsen.
  Vi ser på data og udarbejdelse af et vedligeholdelsessystem til at være et brugbart værktøj med alarmprioritering, konflikthåndtering, kundekontakt, alarmstatistik med mere. Der er fokus på energioptimering og drift og service af pumpestationer. Hvad er god service og et godt vedligeholdelsesniveau? Vi ser også på trykledninger og tryksatte systemer herunder svovlbrinteproblematikken. Derudover ser vi på valg af materialer og risikoen for vibrationer og evner. Sidst, men ikke mindst har vi fokus på driftssikkerhed med overløb, risikovurdering, beredskab og vagtordning plus det til tider store arbejde med at renovere en pumpestation.
  Kursusprogram
  4. oktober 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Annette Vesterager, Ivan Vølund og Ole Nicolajsen
  10:00 Vedligeholdelsessystemer
    - Generelt plus visning af et vedligeholdelsesprogram
    Ivan Vølund
  11:00 Pause
  11:15 SRO overvågning
    Jesper Trelborg
  12:30 Frokost
  13:30 Brug af data i praksis fra SRO og VH systemer
    - Regnmålere, myndigheder m.m.
    Ole Nicolajsen
  14:30 Kaffe/kage bord plus rundvisning i Aquas kælder for at se deres pumper
    Morten Vissing
  16:00 Drifts- og energioptimering
    Karsten Egebjerg Pedersen
  18:00 Middag
  21:00 Øl/vand
  5. oktober 2023
  08:00 Opsamling fra dag 1
    - Hvor finder jeg informationerne?
  - Læringsmateriale/håndbøger/film om reparationer
    Ivan Vølund
  08:30 Udskiftning eller reparation?
    Ivan Vølund
  09:45 Forebyggende vedligehold
    Ivan Vølund
  10:45 Pause
  11:00 Forståelse for det samlede system
    - Inkl. fejlfinding og årsanalyse
    Ivan Vølund
  12:00 Frokost
  13:00 Trykledninger
    Ivan Vølund
  14:00 Ekskursion til Silkeborg Forsyning og hvad de gør ved oppumpningsbrønde, hvor betonene er tæret, inkl. kaffe/kage
    Patrik Lohse
  16:00 Tryksatte systemer
    - Traditionel og vakumsystemer
    Ole Nicolajsen
  17:00 Pause
  17:15 Fortsættelse af tryksatte systemer
    - Fordele og ulemper for driften herunder svovlbrinte
    Ole Nicolajsen
  19:00 Middag
  21:00 Aftenservering
  6. oktober 2023
  08:00 Opsamling fra dag 2
    - Samarbejde på tværs af forsyninger og forsyningsarter
    Ole Nicolajsen
  08:30 Materialevalg, vibrationer og revner
    Ove Fjordmand
  10:30 Driftssikkerhed
    - Overløb, risikovurdering, beredskab og vagtordning
    Ole Nicolajsen
  11:30 Frokost
  12:30 Renovering af pumpestationer
    Ivan Vølund
  15:00 Evaluering af kurset og efterfølgende kagebord
    Ivan Vølund, Ole Nicolajsen og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Afsnitsleder Ole Nicolajsen, Aalborg Kloak A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

  Undervisere

  • Projektleder Karsten Egebjerg Pedersen, EnviDan A/S • Country Manager Ove Fjordmand, Sulzer Pumps Denmark A/S • Projektleder Patrik Lohse, Silkeborg Forsyning A/S • Afsnitsleder Ole Nicolajsen, Aalborg Kloak A/S • Jesper Trelborg, Dansk Miljø & Energistyring A/S • Zoolog og udstillingsleder Morten Vissing, AQUA • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

  Pris 11.995,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.995,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.