Karsten Egebjerg Pedersen

Karsten er uddannet teknikumingeniør og arbejder som projektchef i EnviDan.

Mange års nationalt og internationalt arbejde med design og optimering af pumpe- og transportsystemer inden for vand- og spildvandsområdet har medført, at Karsten har vidtgående teoretiske og praktiske kompetencer inden for tryksat transport af væsker.

Hans erfaring er opbygget ud fra en helhedsorienteret tilgang til løsning af opgaver, uanset om det er et stort, kompliceret projekt eller et lille, enkelt projekt.

Kernekompetencerne omfatter bl.a. fagområder som:

  • dimensioneringsgrundlag
  • valg af pumpetype
  • pumpeudlægning
  • pumpe- og trykledningshydraulik
  • system- og risikoanalyse 
  • energi- og systemoptimering
  • svovlbrinte og CO2 footprint

Karsten fungerer også som teknisk sparringspartner og coach for kunder og kolleger ved bl.a. design af pumpe- og transportsystemer og årsagsforklaring til drifts- og funktionsproblemer.

Sideløbende med arbejdet i EnviDan er Karsten også syns- og skønsmand for de danske domstole.

Karsten Egebjerg Pedersen

Karsten Egebjerg Pedersen

Projektchef ced EnviDan
Teknikumingeniør

LinkedIn-profil

Mød Karsten her

Drift af pumpestationer 2

Kursussted: Ferskvandscentret

17-09-2024 til 19-09-2024

Dette er en overbygning på Afløbsoperatøruddannelsen.Her får du bygget oven på din allerede erhvervede viden om pumper og pumpestationer.
Har du din daglige gang på pumpestationer og vil du gerne have endnu mere viden om drift og service af pumpestationer og brug af opsamlet data? Så er dette kursus noget for dig.
Vi bygger ovenpå din allerede erhvervede viden om pumper og pumpestationer fra kurset "Drift af pumpestationer" og Afløbsoperatøruddannelsen.
Vi ser på data og udarbejdelse af et vedligeholdelsessystem til at være et brugbart værktøj med alarmprioritering, konflikthåndtering, kundekontakt, alarmstatistik med mere. Der er fokus på energioptimering og drift og service af pumpestationer. Hvad er god service og et godt vedligeholdelsesniveau? Vi ser også på trykledninger og tryksatte systemer herunder svovlbrinteproblematikken. Derudover ser vi på valg af materialer og risikoen for vibrationer og evner. Sidst, men ikke mindst har vi fokus på driftssikkerhed med overløb, risikovurdering, beredskab og vagtordning plus det til tider store arbejde med at renovere en pumpestation.
Kursusprogram
17. september 2024
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager, Ivan Vølund og Ole Nicolajsen
10:00 Vedligeholdelsessystemer
  - Generelt plus visning af et vedligeholdelsesprogram
  Ivan Vølund
11:00 Pause
11:15 SRO overvågning
  Jesper Trelborg
12:30 Frokost
13:30 Brug af data i praksis fra SRO og VH systemer
  - Regnmålere, myndigheder m.m.
  Ole Nicolajsen
14:30 Kaffe/kage bord plus rundvisning i Aqua for at se deres pumper
  Morten Vissing
16:00 Drifts- og energioptimering
  Karsten Egebjerg Pedersen
18:00 Middag
21:00 Øl/vand
18. september 2024
08:00 Opsamling fra dag 1
  - Hvor finder jeg informationerne?
- Læringsmateriale/håndbøger/film om reparationer
  Ivan Vølund
08:30 Udskiftning eller reparation?
  Ivan Vølund
09:45 Forebyggende vedligehold
  Ivan Vølund
10:45 Pause
11:00 Forståelse for det samlede system
  - Inkl. fejlfinding og årsanalyse
  Ivan Vølund
12:00 Frokost
13:00 Trykledninger
  Ivan Vølund
14:00 Ekskursion til Silkeborg Forsyning og hvad de gør ved oppumpningsbrønde, hvor betonen er tæret, inkl. kaffe/kage
  Patrik Lohse
16:00 Tryksatte systemer
  - Traditionel og vakumsystemer
  Ole Nicolajsen
17:00 Pause
17:15 Fortsættelse af tryksatte systemer
  - Fordele og ulemper for driften herunder svovlbrinte
  Ole Nicolajsen
19:00 Middag
21:00 Øl/vand
19. september 2024
08:00 Opsamling fra dag 2
  - Samarbejde på tværs af forsyninger og forsyningsarter
  Ole Nicolajsen
08:30 Materialevalg, vibrationer og revner
  Ove Fjordmand
10:30 Driftssikkerhed
  - Overløb, risikovurdering, beredskab og vagtordning
  Ole Nicolajsen
11:30 Frokost
12:30 Renovering af pumpestationer
  Ivan Vølund
15:00 Evaluering af kurset og efterfølgende kagebord
  Ivan Vølund, Ole Nicolajsen og Annette Vesterager
15:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Afsnitsleder Ole Nicolajsen, Aalborg Kloak A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

Undervisere

• Projektleder Karsten Egebjerg Pedersen, EnviDan A/S • Country Manager Ove Fjordmand, Sulzer Pumps Denmark A/S • Projektleder Patrik Lohse, Silkeborg Forsyning A/S • Afsnitsleder Ole Nicolajsen, Aalborg Kloak A/S • Jesper Trelborg, Dansk Miljø & Energistyring A/S • Zoolog og udstillingsleder Morten Vissing, AQUA • Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd

Pris 12.355,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 12.355,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.