Kim Sundmark

Kim Sundmark er oprindeligt uddannet Cand. Scient. i kemi og fysik på Aarhus Universitet og arbejder i dag som senior procesingeniør hos Krüger A/S.

Gennem sit arbejde har Kim oparbejdet mere end 30 års erfaring med projekt- og bygherrerådgivning inden for projektering, styring og drift af renseanlæg samt energi- og planlægningsopgaver.

Han er specialist inden for områderne:

 • aktivslam
 • UV-behandling
 • ozonering
 • filtreringsløsninger

Kim arbejder med både kommunale opgaver og specielle industriprojekter, ligesom han deltager i mange af de nye udviklingsprojekter.

Når han underviser, inddrager Kim gerne erfaringer fra konkrete projekter og synes, det er en stor fornøjelse at være med til at uddanne nye i branchen. Han har fokus på, at selv det svære stof skal kunne forklares på en enkel måde.

Kum Sundmark er kursusleder og underviser på Procesteknik 1 samt underviser på Procesteknik 2.

Kim Sundmark

Kim Sundmark

Senior procesingeniør ved Krüger A/S
Cand. Scient. i kemi og fysik

LinkedIn-profil

Mød Kim her

 • Procesteknik 1

  Kursussted: Ferskvandscentret

  26-09-2022 til 28-09-2022

  Kend dit renseanlægs processer!

  Her får du indblik i de forskellige processer på et biologisk renseanlæg: Forskellige rensemetoder og anlægsopbygninger, herunder aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering.

  Vi ser på karakterisering og behandling af slam, og endelig får du et grundigt kendskab til driftsanalyser og afløbskontrol.

  Kurset veksler mellem teori, ekskursioner og gruppearbejde.

  Vil du mere i dybden med emner anbefaler vi ”Procesteknik 2”.

  Kursusprogram
  26. september 2022
  08:30 Ankomst, kaffe/te
  09:00 Velkomst og præsentation
    Ellen Marie Drastrup og Annette Vesterager
  09:20 Hvorfor rense og for hvad?
    Claus Kobberø
  09:50 Tilledning af vand og stof til renseanlæg. Lugtproblemer. Kloaksystemets betydning for driften.
    Claus Kobberø
  10:30 Pause
  10:45 Afløbskontrol og afløbsafgift
    Claus Kobberø
  11:10 Pause
  11:20 Grundfunktionen i biologisk renseanlæg
    Omsætning af organisk stof, kvælstof og fosfor, temperatur, pH
    Claus Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Hvordan renser vi vandet - Anlægstyper
    Julie Nielsen
  14:00 Pause
  14:15 Aktivslamanlæg - Nøgleparametre
    Julie Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Beregning af slamalder, slamproduktion mv.
    Ellen Marie Drastrup
  16:00 Gruppearbejde - beregning af nøgleparametre
    Julie Nielsen og Ellen Marie Drastrup
  17:00 Fremtidens rensemetoder
    Ellen Marie Drastrup
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand og socialt samvær
  27. september 2022
  08:00 Opsamling og spørgsmål
    Ellen Marie Drastrup
  08:30 Aktivslam: Karakterisering af slam. Letslam, årsager og afhjælpning
    Anna-Marie Bøgh
  09:15 Mikroskopering af slam, pause indlagt
    Anna-Marie Bøgh
  11:30 Frokost
  12:30 Ekskursion. Brædstrup Renseanlæg. Opgaver på anlæg.
    Steen Nygaard Petersen og Ellen Marie Drastrup
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Driftsanalyser, driftsjournaler, hvilke, hvor og hvor ofte, eksempler på anvendelse
    Claus Kobberø
  16:00 Gruppearbejde om driftsovervågning
    Claus Kobberø
  18:00 Middag
  19:30 Gennemgang af opgaver om Bræstrup Renseanlæg
    Ellen Marie Drastrup
  20:30 Øl/vand og socialt samvær
  28. september 2022
  08:00 Løsning af driftsproblemer på renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:00 Gruppeopgave - Forslag til løsninger
    Røskva Høimark
  09:30 Gennemgang af opgaver
  10:15 Slambehandling 1. del
    Kim Sundmark
  11:15 Slambehandling 2. del
    Kim Sundmark
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde om slambehandling samt gennemgang af opgaver
  14:30 Fælles indlæg med resumé af kurset
    Ellen Marie Drastrup
  15:00 Evaluering
    Ellen Marie Drastrup og Annette Vesterager
  15:30 Kaffe og kage - Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Procesingeniør Julie Nielsen, Krüger A/S • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 11.900,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.900,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  14-11-2022 til 16-11-2022

  På Procesteknik 2 bygger vi videre på procesteknik 1, både med nye emner og ved at gå mere i dybden med stoffet fra Procesteknik 1.

  Vi introducerer massebalancer på renseanlæg og du stifter bekendtskab med driftsdokumentation og avancerede styringsmuligheder ved besøg på Bruunshaab Renseanlæg.

  Du lærer om efterpolering, hygiejnisering og videregående slambehandling og guides igennem styring og driftsoptimering af næringsstoffjernelsen - selvfølgelig med specielt fokus på kvælstof- og fosforfjernelsen.

  Teorien suppleres med gruppearbejde, hvor der regnes på proesserne. Deltagere skal have en grundlæggende viden om renseanlæg, svarende til Procesteknik 1.
  Kursusprogram
  14. november 2022
  08:30 Ankomst og kaffe
  09:00 Velkomst og præsentation
    Jeppe Bregnedahl og Annette Vesterager
  09:30 Biologisk og kemisk baggrundsviden
    Opsummering af nøgleparametre
    Ellen Marie Drastrup
  10:30 Gruppearbejde: Nøgleparametre
    Jeppe Bregnedahl og Ellen Marie Drastrup
  11:30 Frokost
  12:30 Kvælstoffjernelse teori/praksis/
    Ellen Marie Drastrup
  13:30 Pause
  14:00 Gruppearbejde: Kvælstoffjernelse
    Ellen Marie Drastrup og Jeppe Bregnedahl
  14:45 Kaffe og kage
  15:15 Fosforfjernelse teori/praksis
    Jeppe Bregnedahl
  16:00 Gruppearbejde: Fosforfjernelse
    Jeppe Bregnedahl og Ellen Marie Drastrup
  16:30 Opsamling på dagen og gennemgang af opgaver
  18:00 Middag
  19:30 Sjov med renseanlæg
  21:00 Øl/vand
  15. november 2022
  08:00 Massebalancer
    Opgaver omkring massebalancer
    Ellen Marie Drastrup
  10:00 Pause
  10:30 Forskellige eksempler på anlægstyper
    Jeppe Bregnedahl
  11:45 Oplæg til anlægsbesøg
    Vibeke R. Borregaard
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Bruunshåb renseanlæg
    Opgaver på anlæg: Besigtigelse af anlæg. Hvad skal du se: Nyrenoverede rådnetanke, nye turbokompressorer, skruepressere og udløbsfiltre og meget mere
    Mogens Lindgaard
  15:45 Kaffe
  16:00 Procesdata og styring
    Mogens Lindgaard
  18:00 Middag
  19:15 Oplæg omkring lattergas
    Jeppe Bregnedahl
  21:00 Aftenservering
  16. november 2022
  08:00 Resume og spørgsmål
    Jeppe Bregnedahl
  08:30 Ressourcer i slam - Energigenvinding, fosforgenvinding
    Kim Sundmark
  09:45 Pause
  10:00 Driftsoptimering af næringssaltfjernende anlæg
    René Hansen
  11:30 Gruppearbejde
    René Hansen
  13:00 Frokost
  14:00 Opsumering og gruppearbejde omkring kursets emner
    Jeppe Bregnedahl
  15:00 Kaffe og evaluering
    Jeppe Bregnedahl og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Jeppe Bregnedahl, Krüger A/S • Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Viceafdelingschef Vibeke R. Borregaard, Krüger A/S • Procesingeniør Jeppe Bregnedahl, Krüger A/S • Ellen Marie Drastrup, Krüger A/S • Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S • Maskinmester Mogens Lindgaard, Energi Viborg Vand A/S • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S

  Pris 11.900,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.900,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.