Kirsten Hesselaa

Kirsten Hesselaa er civilingeniør i miljøplanlægning og arbejder ved Silkeborg Kommune i Teknik- og Miljøafdelingen, hvor hun primært arbejder med miljøvurdering.

Kirsten har arbejdet i Teknik- og Miljøafdelingen ved Silkeborg Kommune siden 1997 og har blandt andet 15 års erfaring i arbejdet med miljøvurdering af planer og projekter.

Hun sidder i en Miljøvurderingsgruppe i afdelingen. Gruppen hjælper og sparrer med kollegerne vedrørende spørgsmål til miljøvurderingsområdet, udvikler værktøjer og metoder og følger området tæt.

Kirstens tilgang til undervisningen er praktisk med udgangspunkt i eksempler fra hverdagen.

– Den gode undervisning er for mig, sammen med kursisterne, når vi får belyst og vendt de svære problemstillinger og forhåbentlig bliver klogere.

Kirsten Hesselaa

Kirsten Hesselaa

Ingeniør ved Silkeborg Kommune

LinkedIn-profil

Mød Kirsten her