Kristoffer Juul Bertelsen

Specialistadvokat med stor undervisningserfaring

Kristoffer er uddannet jurist fra Aarhus Universitet i 2013 og arbejder som advokat med speciale i sager indenfor teknik- og miljøområdet.

Kristoffer har særligt interesse for planloven og reguleringen af vand- og spildevandsforhold, men arbejder også med andre sager indenfor bl.a. naturbeskyttelse, byggeri, kondemnering, vejlovgivning og ekspropriation samt EU’s direktiver om fugle- og habitatbeskyttelse, miljøvurdering og vandområder. Kristoffer har desuden indsigt i generelle forvaltningsretlige forhold.

Kristoffers kompetencer indenfor arbejdsområderne er oparbejdet gennem ca. 10 års arbejde med rådgivning af navnlig kommuner, men også andre offentlige myndigheder samt forsyningsselskaber.

Kristoffer er en erfaren underviser og afholder løbende kurser indenfor sine arbejdsområder.

Kristoffer Juul Bertelsen

Jurist 
Specialistadvokat ved Codex Advokater, Vejle

LinkedIn-profil

Mød Kristoffer her

 • Lokalplaner

  Kursussted: Ferskvandscentret

  17-06-2024 til 18-06-2024

  Har du brug for viden om lokalplaner? Et kompliceret område hvor erfaringen er, at det ofte er her, at det går galt. Så er dette kursus for dig.
  Her får du styr på de juridiske krav, der er til lokalplaner. Vi dykker ned i den juridiske fortolkning af lovbestemmelserne på området ved hjælp af praktiske eksempler, som for eksempel afgørelser fra Planklagenævnet og domstolene. Vi ser på forskellige lokalplantyper og hvornår de bruges. De erfarne undervisere kommer med eksempler på ”den gode lokalplan” og typiske faldgruber i lokalplanprocessen. Der er også afsat tid til erfaringsudveksling og debat.  Kursusprogram
  17. juni 2024
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:15 Velkomst og præsentation
    Annette Vesterager og Jens Flensborg
  09:30 Introduktion og indledning om planlovens særtræk
    Jens Flensborg
  10:15 Kort overblik over plansystemet
    - Planlovens særtræk og rammestyring
  - Indsigelser mod lokalplanforslag
    Jens Flensborg
  10:45 Kort pause
  11:00 Lokalplanret og lokalplanpligt
    - Kort om lokalplanprocessen
    Jens Flensborg
  12:30 Frokost
  13:30 Miljøvurdering af lokalplanforslag
    - Kort om de forskellige trin ved hhv. screening og miljøvurdering
    Jens Flensborg
  14:15 Kagebord
  14:40 Lokalplaner i praksis
    - Lokalplanlæggerens rolle i kommune og som rådgiver
  - Koordinering og kompromisser mellem fagligheder og interesser
  - Hvor meget skal en lokalplan kunne?
  - Åben snak om konkrete eksempler
    Jesper Frost Hansen
  16:00 Kort pause
  16:15 Lokalplanens indhold og generelt om lokalplaners bindende virkning
    Jens Flensborg
  17:45 Pause før middag
  18:00 Middag
  19:30 Kan lokalplaner være kreative?
    - Eksempler til diskussion
    Carsten Maegaard
  21:00 Kollegialt samvær
  18. juni 2024
  08:00 Introduktion om lokalplankataloget i PL § 15
    - Styrker og svagheder
    Carsten Maegaard
  09:00 Kort pause
  09:10 Gruppeopgave om lokalplanlægning
    Carsten Maegaard
  11:30 Lokalplanens retsvirkninger og forbud efter § 14
    Kristoffer Juul Bertelsen
  12:15 Frokost
  13:15 Dispensation fra lokalplaner
    - Hvornår kan der dispenseres?
  - Planens principper, praksis og formelle regler
    Kristoffer Juul Bertelsen
  14:30 Servitutter og lokalplanlægning
    Kristoffer Juul Bertelsen
  15:30 Afrunding, evaluering og kagebord
    Kristoffer Juul Bertelsen og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Kristoffer Juul Bertelsen, Codex Advokater • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Kristoffer Juul Bertelsen, Codex Advokater • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Byplanlægger Jesper Frost Hansen, NIRAS • Byplanarkitekt, arkitekt m.a.a. Carsten Maegaard, rådgivende arkitekt m.a.a.

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.