Lars Dyhrberg Bruun

Lars har kratlusket, siden han kunne gå, og er uddannet biolog fra Århus i 2002.

Lars er ekspert i smådyr, nok især edderkopper og bier, og efter en kvart PhD i tarmfloraen hos oldenborrelarver (!), blev han i 2004 ansat som biolog på Århus Amt.

Da amtet lukkede, fortsatte han i Syddjurs Kommune, hvor han har været lige siden og lavet sagsbehandling og naturprojekter.

I 2020 startede han som hobby rådgiverfirmaet NaturLov, der laver feltundersøgelser, sagsbehandling, formidling, etc.

Lars er personligt engageret i sit fag, og han udfordrer hele tiden lovgivningen og vanerne i forvaltningen. Nogle gange har han ret, andre gange lærer han noget, men han sidder sjældent stille. For der er så meget tilbage at opdage, forstå og blive bedre til. 

Lars Dyhrberg Bruun

Biolog ved Syddjurs Kommune og indehaver af rådgiverfirmaet NaturLov

LinkedIn-profil

Mød Lars her

 • Naturbeskyttelseslovens §3

  Kursussted: Ferskvandscentret

  24-08-2023 til 25-08-2023

  På dette kursus dykker vi ned i Naturbeskyttelseslovens §3 og administration heraf. Vi ser på NBL`s formål, hvor gælder loven og hvad er undtaget. Hvilke muligheder er der for dispensation og, hvad gør vi ved overtrædelser. Vi fokuserer på sagsbehandlingens metodik, overtrædelsessager og forespørgsler om beskyttelsesstatus, nyttige værktøjer, nødvendige undersøgelser, høringer, vurderinger og godkendelser med vilkår eller afslag, og hvad der sker, når sagen ender i Natur- og miljøklagenævnet.

  På kurset ser vi på de typiske naturtyper, der er omfattet af § 3 og i forbindelse med en ekskursion registreres karakteristiske arter for 2 – 3 naturtyper i feltskema.


  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

  Undervisere

  • Lars Dyhrberg Bruun, Syddjurs Kommune • Cand. scient. bio, specialkonsulent Niels O. Julsgaard, Miljø- og Fødevareklagenævnet • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.