Lennarth Skov Espersen

Med naturen i fokus

De første 8 år af mit arbejdsliv var jeg gummistøvlebiolog hos HabitatVision. Jeg kortlagde mere end 1000 § 3-områder, lavede NOVANA-overvågning, fredningstilsyn, udarbejdede plejeplaner og konsekvensvurderinger, m.m.

De seneste 5 år har jeg arbejdet som biolog ved Herning Kommune, hvor dagligdagen byder på lidt af hvert – håndhævelsessager efter naturbeskyttelseslovens §§ 3, 16, 17, 18, dispensationer, naturvurderinger, landzonetilladelser, habitatvurderinger, udtalelser til lokalplaner etc.

Jeg kan ikke undvære naturen. Derfor har jeg siden 2018 haft mit eget konsulentfirma (NaturFokus), hvor jeg blandt andet laver §3-registreringer og afholder botanikkurser. Derudover har jeg kvalitetssikret rødlistevurderingen af laver, kortlagt forekomster af lungelav og lavet transplantationsforsøg med denne.

Jeg har siden studietiden afholdt kurser, startende som instruktor på plantefag ved universitetet. De fleste kurser har omhandlet botanik, men jeg har også undervist i laver og mosser.

Lennarth Skov Espersen

Biolog med speciale i botanik
Ansat ved Herning kommune

LinkedIn-profil

Mød Lennarth her