Lennarth Skov Espersen

Med naturen i fokus

De første 8 år af mit arbejdsliv var jeg gummistøvlebiolog hos HabitatVision. Jeg kortlagde mere end 1000 § 3-områder, lavede NOVANA-overvågning, fredningstilsyn, udarbejdede plejeplaner og konsekvensvurderinger, m.m.

De seneste 5 år har jeg arbejdet som biolog ved Herning Kommune, hvor dagligdagen byder på lidt af hvert – håndhævelsessager efter naturbeskyttelseslovens §§ 3, 16, 17, 18, dispensationer, naturvurderinger, landzonetilladelser, habitatvurderinger, udtalelser til lokalplaner etc.

Jeg kan ikke undvære naturen. Derfor har jeg siden 2018 haft mit eget konsulentfirma (NaturFokus), hvor jeg blandt andet laver §3-registreringer og afholder botanikkurser. Derudover har jeg kvalitetssikret rødlistevurderingen af laver, kortlagt forekomster af lungelav og lavet transplantationsforsøg med denne.

Jeg har siden studietiden afholdt kurser, startende som instruktor på plantefag ved universitetet. De fleste kurser har omhandlet botanik, men jeg har også undervist i laver og mosser.

Lennarth Skov Espersen

Biolog med speciale i botanik
Ansat ved Herning kommune

LinkedIn-profil

Mød Lennarth her

 • Pleje og vedligeholdelse af gadekær, vandhuller og små vandområder

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-04-2024

  Få overblik over strategien til at pleje og vedligeholde jeres gadekær, småhuller og regnvandsbassiner, hvad enten du står overfor svindende vandspejl og tilgroning, eller regnvandsbassiner på vej til at vokse ind i natur. Du får viden og værktøjer til at møde de udfordringer, som opstår ved forvaltning og drift af regnvandsbassiner og andre småvande som naturressource. Samtidig får du eksempler på naturplejeplaner efter givne forhold, undersøgelser af naturindhold og kortlægning af tilstand og naturværdier.

  Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
  Kursusprogram
  4. april 2024
  09:00 Ankomst og morgenbord
  09:30 Velkomst og gensidig introduktion
    Suna Rokkjær og Mikkel Stener Møller
  09:45 Vandhuller, småsøer og ”regnvandssøer”
    - Hvorfor skal vi interessere os for de bynære små vandoaser?
  - Hvad kendetegner et godt vandhul/en god sø?
  - Hvad kan ”true” det gode vandhul/den gode sø?
    Mikkel Stener Møller
  10:30 Pause
  10:45 Sediment som styrende faktor
    - Metoder til undersøgelse af søers kvalitet og naturværdi
  - Rekreative værdier
    Stig Rostgaard
  11:15 Erfaring fra Aarhus Vand
    Bo Snediker Jacobsen
  12:00 Frokost
  13:00 Pleje og vedligeholdelse af vandhuller fra kommunal vinkel
    - Lovgivning
  - Sagsbehandling
  - Vurdering af sager
  - Case stories
    Lennarth Skov Espersen
  14:00 Pleje af vandhuller og regnvandsbassiner
    - Praktiske erfaringer
  - Metoder og udstyr
    Thomas Aabling
  14:50 Kagebord
  15:10 Oprensning af vandhuller og regnvandsbassiner
    Thomas Aabling
  16:00 Evaluering
    Suna Rokkjær og Mikkel Stener Møller
  16:15 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Mikkel Stener Møller, Niras • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Ingeniør Thomas Aabling, Thomas Aabling Vandmiljø • Biolog Mikkel Stener Møller, Niras • Biolog Stig Rostgaard, Fiskeøkologisk Laboratorium • Biolog Lennarth Skov Espersen, Herning Kommune • Projektleder Bo Snediker Jacobsen, Aarhus Vand A/S

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.