Lissen Højrup Munch

Lissen Højrup Munch er uddannet arkitekt og underviser i inddragelse af borgere, brugere, beboere mm i offentlige udviklingsprojekter.

Lissen Højrup Munch er proceskonsulent og har sin egen virksomhed, Cooperator. Hun er oprindeligt uddannet arkitekt, byggetekniker og proceskonsulent og har mange års tegnestueerfaring som projekt- og procesleder.
 

Hun arbejder med inddragelse af borgere, brugere, beboere mm i udviklingsprojekter, især  med afsæt i det byggede miljø – både inden for anlæg, nybyg og renovering.

Det giver stor værdi at inddrage borgerne. Først og fremmest i form af den viden, der indsamles til kvalificering af et projekt, men også i form af det engagement, der skabes i forløbet. Lissen brænder for at få modsatrettede holdninger til at mødes og skabe grundlag for det videre projektforløb og for det samarbejde, der skabes med dem, der inddrages.

 
Lissens kurser tager afsæt i teori, men er altid praksisnære og fulde af opgaver, cases og øvelser, der giver læring på flere niveauer og redskaber lige til at tage med hjem og anvende.
Lissen Højrup Munch

Lissen Højrup Munch

Proceskonsulent
Arkitekt
 

Mød Lissen her

Borgerinddragelse og borgermøder

Kursussted: Ferskvandscentret

30-05-2024

Sidder du med et projekt hvor borger- eller interessentinddragelse er en del af opgaven? Er du usikker på hvordan du skal planlægge og facilitere et borgermøde eller et inddragelsesforløb med interessenter? Er du bekymret for om nogen bliver sure og på om du kan tackle det? Eller har du brug for at få opfrisket de værktøjer og metoder du allerede bruger?

Så er dette kurset der kan hjælpe dig hurtigt på vej med redskaber og tricks til at planlægge og facilitere inddragelse. På kurset får du både et teoretisk grundlag, praksisnære opgaver, en inddragende undervisningsform og samarbejde med andre deltagere, der til dagligt sidder med lignende projekter/opgaver. Tilrettelagt så du får mest muligt med hjem, der med det samme kan omsættes i praksis.
• Du får en teoretisk baggrund der fungerer som et anvendeligt mindset for at arbejde inddragende
• Du arbejder praksisnært (med mulighed for at bruge egne cases og i tæt relation til facilitering i virkelige opgaver)
• Du får opbygget en værktøjskasse med mange nye metoder til at styre en proces
• Du får opnået tryghed i planlægning, facilitering og opsamling/kommunikation
• Du får sparring med andre deltagere, der til dagligt sidder med lignende projekter/opgaver

Vi arbejder procesorienteret, således at undervisningsforløbet i sig selv bliver et eksempel på et inddragende forløb, med oplæg og opgaver der eksemplificerer værktøjer og metoder - lige til at bruge i egen praksis.
Vi arbejder systemisk, anerkendende, som også er selve kursets teorigrundlag.

En kursusdag hvor teori, opgaver og læring, hurtigt klæder jer på og giver jer større tryghed i at inddrage interessenter og borgere og hvor I både får redskaber til planlægning og forberedelse samt til selve facilitereingen af mødet med borgerne/interessenterne.

Kursusprogram
30. maj 2024
09:00 Ankomst. kaffe/te og brød
09:30 Velkomst, præsentation og kort om kursets formål
  Lissen Højrup Munch og Gitte Moestrup
09:45 Inddragelse og mindset
  Systemisk og anerkendende teori
  Lissen Højrup Munch
10:50 Pause
11:00 Analyseværktøjer
  Interessent- og risikoanalyse
  Lissen Højrup Munch
11:15 Opgave - Interessentanalysen
  I grupper arbejdes med selvvalgte cases - interessentanalyse udarbejdes
  Lissen Højrup Munch
12:00 Frokost
13:00 Planlægnings- og procesværktøjer
  Kendte modeller, tidsplaner, procesplaner og minutplaner
  Lissen Højrup Munch
13:10 Cases
  2 cases fra inddragelse i den virkelige verden
13:40 Opgave - Procesplan
  I samme grupper arbejdes med samme case - procesplan udarbejdes
  Lissen Højrup Munch
14:00 Pause
14:10 Opgave Procesplan - fortsat
  Arbejdet medprocesplanen fortsættes
  Lissen Højrup Munch
15:15 Pause med kaffe/te og kage
15:30 Evaluering og kommunikation
  Lidt teori og et par gode værktøjer
  Lissen Højrup Munch
15:45 Opgave - Fælles recap
  Der arbejdes i nye grupper og individuelt om vigtige læringspunkter fra dagen.
  Lissen Højrup Munch
16:15 Falderebet
  Spørgsmål, opsamling og evaluering
  Lissen Højrup Munch
16:30 Tak for i dag
Undervisere

Kursusledelse

• Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Lissen Højrup Munch

Undervisere

• Lissen Højrup Munch

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.