Louise Bjerregaard Madsen

Louise er uddannet civilingeniør inden for kemi, miljø og bioteknologi fra Aalborg Universitet.

Siden 2016 har Louise arbejdet for Miljøstyrelsen i virksomhedsteamet i Aarhus, hvor hun primært sidder med tilsyn og godkendelser af deponier samt tilladelser til udledninger til overfladevandsområder.

Hun har tidligere været ansat i Teknik- og Miljøafdelingen ved Silkeborg Kommune

Louise har specialistkompetencer inden for bl.a. udledninger til overfladevandsområder. Hun bistod Miljøstyrelsens andre enheder med faglig ekspertise i forbindelse med udarbejdelse af de seneste FAQ’er til bek. 1433/2017 om udledning af visse forurenende stoffer.

I undervisningen lægger Louise særlig vægt på, at kursisterne kan se, hvilke skridt de skal igennem i sagsbehandlingen, og hvilke værktøjer de kan anvende til at udføre disse skridt.

Louise Bjerregaard Madsen

Specialkonsulent i Miljøstyrelsen
Civilingeniør i kemi, miljø og bioteknologi

LinkedIn-profil

Mød Louise her