Louise Bjerregaard Madsen

Louise er uddannet civilingeniør inden for kemi, miljø og bioteknologi fra Aalborg Universitet.

Siden 2016 har Louise arbejdet for Miljøstyrelsen i virksomhedsteamet i Aarhus, hvor hun primært sidder med tilsyn og godkendelser af deponier samt tilladelser til udledninger til overfladevandsområder.

Hun har tidligere været ansat i Teknik- og Miljøafdelingen ved Silkeborg Kommune

Louise har specialistkompetencer inden for bl.a. udledninger til overfladevandsområder. Hun bistod Miljøstyrelsens andre enheder med faglig ekspertise i forbindelse med udarbejdelse af de seneste FAQ’er til bek. 1433/2017 om udledning af visse forurenende stoffer.

I undervisningen lægger Louise særlig vægt på, at kursisterne kan se, hvilke skridt de skal igennem i sagsbehandlingen, og hvilke værktøjer de kan anvende til at udføre disse skridt.

Louise Bjerregaard Madsen

Specialkonsulent i Miljøstyrelsen
Civilingeniør i kemi, miljø og bioteknologi

LinkedIn-profil

Mød Louise her

 • Tilladelser til udledninger med miljøfarlige stoffer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  29-11-2023 til 30-11-2023

  Skal du give tilladelse til spildevandsudledning med miljøfarlige forurenende stoffer? Og har du overblik over dine pligter og ansvar som myndighed? Dette kursus giver dig viden, så du kan give en tilladelse, samtidig med at du sikrer beskyttelsen af vandmiljøet.
  Hvordan stiller du krav til miljøfarlige stoffer i udledninger? Og hvor kommer kravene fra? Dette og meget mere svarer Styrelsen på, når de beskriver bekendtgørelserne, der regulerer udledninger af miljøfarlige forurenende stoffer.
  Du får en forståelse for nødvendigheden af at regulere de miljøfarlige forurenende stoffer og du lærer at bruge bekendtgørelserne om tilladelser til udledning af miljøfarlige forurenende stoffer.
  Vi gennemgår forskellige konkrete eksempler på afgørelser og cases konkretiserer emnet, så reglerne møder virkeligheden.
  Kursusprogram
  29. november 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst, præsentation og forventninger
    Annette Vesterager og Louise Bjerregaard Madsen
  10:00 Regelgrundlaget for udledning af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet via spildevand
    - Lovgrundlag
  - Grundprincipper i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav m.v.
  - Udledninger omfattet af bekendtgørelsen
  - Regnbetingede udledninger
  - Omfattede stoffer, herunder implementering af direktivet om miljøkvalitetskrav
  - Hvor findes miljøkvalitetskrav og forslag til miljøkvalitetskrav?
  - Fremtidige miljøkvalitetskrav, herunder de miljøfarlige stoffers rolle i vandplanerne
    Susan Rosendal Bennetzen
  10:45 Kaffepause
  11:00 Regelgrundlaget for udledning af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet via spildevand, fortsat
    - Ansøgning om udledning (indhold)
  - Udledninger uden betydning for opfyldelse af miljøkvalitetskrav
  - Håndtering af situationer, hvor der ikke findes et miljøkvalitetskrav
  - Fastsættelse af vilkår for udledning, herunder kontrolregel og egenkontrol
  - Revurdering af eksisterende tilladelser
    Susan Rosendal Bennetzen
  11:45 Opsamling og spørgsmål til bekendtgørelsen
    Susan Rosendal Bennetzen og Louise Bjerregaard Madsen
  12:00 Frokost
  13:00 Lovkrav til og behandling af ansøgning om udledningstilladelse og godkendelse og revurdering af direkte udledninger
    - Lovgivningen
  - Behandling af en ansøgning
  - Fastsættelse af krav og kontrolkrav
  - Vilkårsformulering
  - Blandingszoner
  - Vurdering bag fastsættelse af vilkår
  - Revurdering
  - Udledning af MFSér uden miljøkvalitetskrav
  - Løbende cases/spørgsmål til deltagerne
    Louise Bjerregaard Madsen
  14:00 Pause
  14:15 Lovkrav til og behandling af ansøgning om udledningstilladelse og godkendelse og revurdering af direkte udledninger, fortsat
    Louise Bjerregaard Madsen
  15:00 Kaffe/kage pause
  15:30 Lovkrav til og behandling af ansøgning om udledningstilladelse og godkendelse og revurdering af direkte udledninger, fortsat
    - Med udgangspunkt i en konkret meddelt udledningstilladelse, som kursisterne har fået udleveret på forhånd, vil der på kurset være gennemgang af vilkår og vurderinger i en meddelt udledningstilladelse ift. om den lever op til Bek. 1433 med tilhørende diskussion af, hvordan det er muligt for den konkrete case at leve op til bek. 1433.
    Louise Bjerregaard Madsen
  16:30 Fra ansøgning til godkendelse, vurderinger bag
    Louise Bjerregaard Madsen
  18:00 Middag
  20:30 Øl/vand i dråben
  30. november 2023
  08:00 Opsamling og spørgsmål
  08:30 Fra ansøgning til godkendelse, vurderinger bag fortsat, samt gennemgang af bl.a. hvornår der skal anmodes om at blive udarbejdet et nyt miljøkvalitetskrav, samt opgaver heri
    Louise Bjerregaard Madsen
  10:15 Pause
  10:30 Case med fortyndingsberegning i vandløb
    Louise Bjerregaard Madsen
  11:15 Opsamling på Case
    Louise Bjerregaard Madsen
  12:00 Frokost
  13:00 Håndtering af tilladelse til overløb
    Case omkring overløbssager
    Gitte Normand Andersen og Heidi Marie Wiborg Heeschen
  14:00 Hvordan griber ansøger ansøgningsprocessen an? fra behov til indhentning af viden til at have den konkrete ansøgning
    - Fra behov til indhentning af viden til at have den konkrete ansøgning
  - Kommunens rolle og tanker i processen
  - Rewater case fra Aarhus
    Gitte Normand Andersen og Heidi Marie Wiborg Heeschen
  15:00 Evaluering med kaffe/kage
    Louise Bjerregaard Madsen og Annette Vesterager
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Civilingeniør Louise Bjerregaard Madsen, Miljøstyrelsen • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Teamleder/Geolog Gitte Normand Andersen, Aarhus Kommune • Specialkonsulent Susan Rosendal Bennetzen, Miljøstyrelsen • Civilingeniør Louise Bjerregaard Madsen, Miljøstyrelsen • Kemiingeniør Heidi Marie Wiborg Heeschen, Odense Kommune • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.