Louise Raaschou Andersen

Erfaring fra både kommuner og rådgivende ingeniørfirmaer

Louise er uddannet geolog og arbejder i dag som teamleder i Klima og Miljø i Aalborg Kommune. Sammen med resten af Team Jord varetager Louise myndighedsopgaver inden for jordflytning, nyttiggørelse af jord samt bygge- og anlægsarbejde på forurenede grunde.

Louise har tidligere været ansat i såvel Aarhus Kommune som i flere rådgivende ingeniørfirmaer, hvor hun ligeledes har arbejdet med jord og jordforurening, herunder prøvetagning, historiske redegørelser og tilrettelæggelse og gennemførelse af miljøtekniske undersøgelser.

På Ferskvandscentret underviser Louise i Bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord, hvor hendes hovedfokus ligger på udarbejdelse af tilladelse efter jordforureningslovens §8.

Louise Raaschou Andersen

Geolog
Teamleder i Klima og Miljø i Aalborg Kommune

LinkedIn-profil

Mød Louise her