Mads Sanddal Jeppesen

Som teknisk chef hos COWI arbejder Mads bl.a. med projektledelse og faglig rådgivning.

Mads Sanddal Jeppesen er teknisk chef i COWIs afdeling for Natur og Arealer, hvor han har været ansat i 17 år. Inden da var han ansat 11 år i Århus Amt.

Mads er uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet i 1993, og han har et indgående kendskab til lovgivning og praksis vedr. ekspropriation, erstatning, ledningsret og vejlovene. Derudover er han meget velfunderet inden for lovgivningen vedrørende fast ejendom, landbrug, natur- og miljø m.m.

Mads’ arbejde består typisk af projektledelse, faglig rådgivning og projektledelse af opgaver med juridisk og forvaltningsretligt indhold. Han har været rådgiver for en lang række kommuner og alle større statslige anlægsmyndigheder på projekter inden for veje, ledninger, grundvand, letbaner, jernbaner og metro.

Mads har bl.a. undervist ved Ferskvandscentret, Dansk Fjernvarme, DANVA, VEJ-EU, JUC og Landinspektørforeningen.

Om rollen som underviser udtaler Mads:
“Undervisning er spændende! Man har nok en idé om dagens program, men dialogen med kursisterne giver en til tider overraskende og lærerig dynamik. Du ved aldrig hvilke spørgsmål, de har med hjemmefra.”

Mads Sanddal Jeppesen

Teknisk chef i COWIs afdeling for Arealer og rettigheder
Landinspektør

LinkedIn-profil

Mød Mads her