Martin Nissen Nørgård

Martin er uddannet landinspektør i 1994 og arbejder i dag som chefkonsulent hos Naturstyrelsen.

Martin har arbejdet med naturgenopretning i over 20 år for amter, konsulentfirmaer og staten.

Martin har indgående kendskab til og stor viden om bl.a.:

– Vådområdeprojekter
– Lavbundsprojekter
– Klima-lavbundsprojekter
– Vandløbsrestaurering
– Højmoserestaurering, lige fra initiering til gennemførelse

Derudover er Martin projektleder på et stort multifunktionelt jordfordelingsprojekt.

Hans arbejde består primært af projektledelse, udbud, lodsejerforhandling, tilsyn og faglig rådgivning.

Ideen til at undervise begyndte, da Martin undrede sig over, at der ikke blev stillet faglige krav til maskinførere og formænd, som udfører naturgenopretning i sårbare naturområder.

Derudover samtidig et ønske om at udbrede opmærksomheden på, hvor vigtigt det er at have fokus på miljøforhold og risici ved fx olielækage fra maskiner, der benyttes ved naturgenopretning – og ikke mindst hvordan det forebygges.

Om rollen som underviser siger Martin:
-“Når jeg brænder så meget for vores natur og naturgenopretning, er det med stor glæde, at jeg har fået mulighed for at give mine erfaringer videre igennem undervisning hos Ferskvandcentret.”

Martin Nissen Nørgård

Chefkonsulent hos Naturstyrelsen
Landinspektør

LinkedIn-profil

Mød Martin her