Martin Nissen Nørgård

Martin Nissen Nørgård er uddannet landinspektør i 1994 og arbejder i dag som chefkonsulent hos Naturstyrelsen.

Martin har arbejdet med naturgenopretning i over 20 år for amter, konsulentfirmaer og staten.

Martin har et indgående kendskab til og en stor viden om bl.a.:

– Vådområdeprojekter
– Lavbundsprojekter
– Klima-lavbundsprojekter
– Vandløbsrestaurering
– Højmoserestaurering, lige fra initiering til gennemførelse

Derudover er Martin projektleder på et stort multifunktionelt jordfordelingsprojekt.

Hans arbejde består primært af projektledelse, udbud, lodsejerforhandling, tilsyn og faglig rådgivning.

Ideen til at undervise begyndte, da han undrede sig over, at der ikke blev stillet faglige krav til maskinførere og formænd, der udfører naturgenopretning i sårbare naturområder.

Derudover samtidig et ønske om at udbrede opmærksomheden på, hvor vigtigt det er at have fokus på miljøforhold og risici ved fx olielækage fra maskiner, der benyttes ved naturgenopretning – og ikke mindst hvordan det forebygges.

Om at undervise siger han:
– Når jeg brænder så meget for vores natur og naturgenopretning, er det med stor glæde, at jeg har fået mulighed for at give mine erfaringer videre igennem undervisning hos Ferskvandcentret.

Martin Nissen Nørgård

Chefkonsulent ved Naturstyrelsen
Landinspektør

LinkedIn-profil

Mød Martin her

 • Vandløbs- og naturgenopretning

  Kursussted: Vingsted - Hotel & Konferencecenter

  25-04-2023 til 26-04-2023

  Få overblik over vandløbsrestaurering og arbejdet på lavbunds- og naturarealer, og hvilke faldgruber du skal forsøge at undgå i forbindelse med gravearbejdet.

  Her kan du lære, hvordan fx et vådområde, lavbunds- eller vandløbsrestaureringsprojektet kommer fra papiret og til udførsel i marken. Gennem meget erfarne undervisere får du mulighed for at opbygge din viden om, de mange elementer du skal være opmærksom på, uanset om du er projektlederen fra stat eller kommune, formand eller maskinføreren. Lær lige fra hvad der er det gode naturgenopretningsprojekt til afsætning, 3d gravning, krav der kan stilles til maskinføreren. Hør også om de nye miljøkrav, der anbefales som standard til maskiner, der arbejder i natur og vandmiljø. Få eksempler på graveteknik og hvordan det fx er bedst at arbejde på en gyngende mose. Vi tager også på ekskursion og ser på eksempler på naturgenopretningsprojekter. Dette giver mulighed for at drøfte og se eksempler på anlægstekniske løsninger.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Landinspektør Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefkonsulent Jasper Fournaise Eriksen, Arbejdsmiljøcentret human house • Biolog Søren Nordahl Hansen, Nævnenes Hus • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Landinspektør Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen • Brian Ørnhøj Petersen, Birkedal natur

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.