Martin Nissen Nørgård

Martin Nissen Nørgård er uddannet landinspektør i 1994 og arbejder i dag som specialkonsulent hos Naturstyrelsen.

Martin har arbejdet med naturgenopretning i over 20 år i amter, konsulentfirmaer og i staten.

Martin har et indgående kendskab til og en stor viden om bl.a.:

– Vådområdeprojekter
– Lavbundsprojekter
– Klima-lavbundsprojekter
– Vandløbsrestaurering
– Højmoserestaurering, lige fra initiering til gennemførelse

Derudover er Martin projektleder på et stort Multifunktionel Jordfordelingsprojekt.

Hans arbejde består primært af projektledelse, udbud, lodsejerforhandling, tilsyn og faglig rådgivning.

Ideen til at undervise begyndte, da han undrede sig over, at der ikke blev stillet faglige krav til maskinførere og formænd, der udfører naturgenopretning i sårbare naturområder.

Derudover samtidigt et ønske om at udbrede opmærksomheden på, hvor vigtigt det er at have fokus på miljøforhold og risici ved fx olielækage fra maskiner, der benyttes ved naturgenopretning, og ikke mindst hvordan det forebygges.

Om at undervise siger han:
– Når jeg brænder så meget for vores natur og naturgenopretning, er det med stor glæde, at jeg har fået mulighed for at give mine erfaringer videre igennem undervisning hos Ferskvandcentret.

Martin Nissen Nørgård

Specialkonsulent ved Naturstyrelsen
Landinspektør

LinkedIn-profil

 

Mød Martin her