Mathilde Kjær Hansen

Antropolog og specialist i miljø- og konfliktanalyse.

Mathilde har akademisk baggrund i antropologien og miljø-og konfliktanalyse. Hun arbejder med bæredygtige inddragelsesprocesser og konflikthåndtering inden for klima og grøn omstilling. Blandt andet har hun særligt arbejdet med planlægning og facilitering af borgerinddragelsesprocesser i samarbejde med lokale myndigheder i forbindelse med klimatilpasning af større å-systemer.

Hun motiveres af at arbejde i det tværfaglige krydsfelt, hvor samspillet mellem forskellige fagdiscipliner bidrager til en mere helhedsorienteret tilgang og forståelse for de komplekse problemstillinger, der ofte præger flere forskellige samfundsdagsordener.

Mathilde er lige dele analytisk og praktisk engageret, og hun er glad for at arbejde med planlægning og konceptudvikling – og samtidig forankre og realisere dette i konkrete processer og indsatser, hvor hun kan bringe sin antropologiske værktøjskasse i spil. For Mathilde er det en drivkraft at forstå forskelligartede perspektiver og de systemer, de navigerer og udfolder sig i, og den bruger hun aktivt i inddragelsesprocesser med lokale aktører, hvor der ofte kan være mange interesser på spil.

Mathilde Kjær Hansen

Antropolog
Fagspecialist hos WSP

LinkedIn-profil

 

Mød Mathilde her