Mathilde Kjær Hansen

Antropolog og specialist i miljø- og konfliktanalyse.

Mathilde har akademisk baggrund i antropologien og miljø-og konfliktanalyse. Hun arbejder med bæredygtige inddragelsesprocesser og konflikthåndtering inden for klima og grøn omstilling. Blandt andet har hun særligt arbejdet med planlægning og facilitering af borgerinddragelsesprocesser i samarbejde med lokale myndigheder i forbindelse med klimatilpasning af større å-systemer.

Hun motiveres af at arbejde i det tværfaglige krydsfelt, hvor samspillet mellem forskellige fagdiscipliner bidrager til en mere helhedsorienteret tilgang og forståelse for de komplekse problemstillinger, der ofte præger flere forskellige samfundsdagsordener.

Mathilde er lige dele analytisk og praktisk engageret, og hun er glad for at arbejde med planlægning og konceptudvikling – og samtidig forankre og realisere dette i konkrete processer og indsatser, hvor hun kan bringe sin antropologiske værktøjskasse i spil. For Mathilde er det en drivkraft at forstå forskelligartede perspektiver og de systemer, de navigerer og udfolder sig i, og den bruger hun aktivt i inddragelsesprocesser med lokale aktører, hvor der ofte kan være mange interesser på spil.

Mathilde Kjær Hansen

Antropolog
Fagspecialist hos WSP

LinkedIn-profil

 

Mød Mathilde her

 • Fremtidens ådale

  Kursussted: Ferskvandscentret

  14-11-2023 til 15-11-2023

  Ådalene vil i fremtiden blive helt centrale områder når vi snakker vandhåndtering, biodiversitet, CO2 binding og rekreative oplevelser. Så hvordan kan man arbejde med det?

  På dette kursus får du værktøjer og viden til at kunne arbejde fremtidsorienteret med ådalene. Du får overblik over, hvilke udfordringer fremtiden bringer på vandløbsområdet, med stor variation i nedbørsmængder og øget vandstand generelt i landskabet – men lige så vigtigt hvilke potentialer og synergier, som kan samtænkes i disse områder.

  Hvad viser de meteorologiske data for hydrologi i fremtiden? Hvordan forvalter man biodiversitet i ådalene? Og hvordan får man det bedste samarbejde med flest mulige interessenter i vandløbsarbejdet er nogle af de emner du får indblik i, krydret med andres erfaringer fra vandløbsoversvømmelser.

  Du får mulighed for at netværke og sparre med andre om dine egne sager og udfordringer, og viden og sparring om mulige løsninger.
  Kursusprogram
  14. november 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst, præsentation og forventningsafstemning
    Mathias Utoft Jørgensen og Suna Rokkjær
  10:00 Introduktion til fremtidens ådale
    - Vandet skal ned i ådalene
  - Udfordringen: Færrest mulige problemer og mest mulig værdi under de givne forudsætninger
    Mathias Utoft Jørgensen
  11:00 Pause
  11:10 Klimaet i fremtiden
    - Hvad viser de meteorologiske data?
    Mark R. Payne
  12:00 Frokost
  13:00 Den åbne ådal
    - Hvilke landskabsændringer ser vi ind i?
  - Hvordan opnår vi større forståelse fra interessenter?
  - Få budskabet rigtigt ud: forandringspsykologi i praksis, visualiseringsværktøjer
    Mathilde Kjær Hansen
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Planlæg din ådal
    - Storskala
  - Medbring din egen case
    Mathias Utoft Jørgensen og Mathilde Kjær Hansen
  17:30 Pause
  18:00 Middag
  19:30 Erfaudveksling i Dråben
  15. november 2023
  08:30 Opsamling på dag 1
  09:00 Den terrestriske natur i ådalene
    - Biodiversitet
  - Forvaltning af ådalene med fokus på biodiversitet
    Camilla Fløjgaard
  10:00 De fremtidige vandløb i ådale
    - Biodiversitet
  - Terrænnære vandløb
  - Vandparkering
    Bo Levesen
  10:45 Pause
  11:00 Eksempler på ådale med klimaudfordringer
    - Grejs ådal
  - Fløjstrup
  - Gudenåen
  - Holstebro Storå
    Mathias Utoft Jørgensen, Mads Nedergaard og Bo Levesen
  12:00 Frokost
  13:00 Hvordan løser vi udfordringerne med terrestrisk natur og øget vandmængde i vandløbene?
    - Gruppearbejde
    Mathias Utoft Jørgensen, Mads Nedergaard, Bo Levesen og Camilla Fløjgaard
  15:00 Opsamling og evaluering
    - Kaffe og kage
    Mathias Utoft Jørgensen og Suna Rokkjær
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Projektleder Mathias Utoft Jørgensen, Silkeborg Kommune

  Undervisere

  • Forsker Camilla Fløjgaard, Aarhus universitet • Antropolog Mathilde Kjær Hansen, WSP Danmark A/S • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Biolog Mads Nedergaard, Holstebro Kommune • Climate Scientist Mark R. Payne, Dansk Meteorologisk Institut • Projektleder Mathias Utoft Jørgensen, Silkeborg Kommune

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.