Morten Møllnitz

Morten er uddannet civilingeniør og arbejder som Projektchef ved Sweco.

Morten brænder for at arbejde med klimatilpasningsprojekter, hvor fokus er på hele vandets kredsløb. Han lægger vægt på, at håndteringen af vandet sker på en naturlig måde, som passer ind med omgivelserne og den omkringliggende natur. 

Derudover har han stor erfaring med spildevandsplanlægning, detailprojektering af kloakanlæg, udbud og tilsyn af anlægsopgaver.

Morten sætter stor pris på at undervise på Ferskvandscenteret samt at være vejleder og censor på universitetet. Ud over glæden ved at kunne videregive viden udvikler det også ham selv med de mange gode spørgsmål og alternative betragtninger, der ofte kommer via dialogen i undervisningen eller ved eksamen.   

Morten Møllnitz

Projektchef ved Sweco
Civilingeniør

LinkedIn-profil

Mød Morten her