Nana Winkler

Nana arbejder hos Dansk Affaldsforening og er ekspert i miljø og affald.

Nana er specialkonsulent hos Dansk Affaldsforening og arbejder med opgaver inden for affaldsforebyggelse, genbrug, genanvendelse, farligt affald og EU.

Nana har en uddannelse som miljøingeniør, suppleret med KL-miljøjurauddannelsen. Siden 1994 har hun beskæftiget sig med miljø- og affaldsområdet, hvor hun har opbygget viden og erfaring via sit arbejde som konsulent hos Rambøll samt affald danmark.

Hos Ferskvandscentret er Nana fast underviser på driftsledertræf for genbrugspladser, hvor hun fortæller om ny lovgivning. Da hun også drifter Dansk Affaldsforenings netværk for genbrugspladser, kan hun fokusere på hvilke dele af lovgivningen og nye tendenser, der især er relevant for genbrugspladsledere.

Når Nana underviser, bliver der også altid tid til, at der kan bringes viden og erfaringer fra deltagerne med ind i diskussionen.

Nana Winkler

Specialkonsulent hos Dansk Affaldsforening
Miljøingeniør

LinkedIn-profil

Mød Nana her