Nikolaj Feldbech Rasmussen

Nikolaj er uddannet civilingeniør og arbejder nu som projektingeniør i EnviDan.

Han har stor erfaring med myndighedsbehandling og spildevandsplanlægning med selvstændigt ansvar for udarbejdelse af flere planer med stor bevågenhed fra borgere, politikere og lokalpresse. 

Med sine mange års erfaring med kommunal planlægning og sagsbehandling har Nikolaj indgående forståelse for den ”kommunale virkelighed”, både i forhold til spildevandsplanlægning samt til kommunernes øvrige myndighedsopgaver, der har betydning for spildevandsprojekter.

Nikolaj har et omfattende kendskab til samspillet mellem afløbssystemer, miljøet og kommunernes sagsgange. Han har desuden god erfaring med facilitering af samarbejdet mellem kommune og forsyning, herunder betydningen af sammenfaldende og divergerende interesser og arbejdsmetoder.

Nikolaj går til undervisningen med stor entusiasme, hvilket kan mærkes i undervisningslokalet.

 

Nikolaj Feldbech Rasmussen

Nikolaj Feldbech Rasmussen

Projektingeniør ved EnviDan
Civilingeniør

LinkedIn-profil

Mød Nikolaj her