Orla Ulstrup Jensen

Merkonom i markedsføring og specialist inden for kemi og spildevand

Orla er produktchef hos Dankalk og har arbejdet med kemi og spildevand siden 1988.

Han har dermed stor erfaring indenfor dette brede område, der bl.a. dækker kommunale og industrielle renseanlæg, kraftværker, affaldsforbrænding og biogasanlæg.

Igennem sine 15 år hos Dankalk har Orla opbygget et forretningsområde indenfor kemi og hjælpestoffer til den danske miljøsektor. I dette sortiment indgår – udover polymer til slamafvanding – bl.a. også fældningskemikalier, belægningshæmmere, skumdæmpere, Nutriox (Calciumnitrat) og aktive kul. Forebyggelse og bekæmpelse af svovlbrinte fylder derfor efterhånden også ret meget i Dankalks forretningsområde.

Arbejdsopgaverne mht. salg og service hos polymerkunder er bl.a. laboratorie- og fuldskalaforsøg samt hjælp til indkøring på diverse afvandingsudstyr. Dankalks samarbejde med mange producenter og forhandlere af afvandingsudstyr sikrer en styrke mht. til at udvælge de rette polymerprodukter til de forskellige anvendelser.

Jeg glæder mig altid rigtig meget over at dele ud af min erfaring – både som underviser på Ferskvandscentret samt hos de enkelte kunder.

Orla Ulstrup Jensen

Merkonom i markedsføring
Produktchef hos Dankalk K/S

LinkedIn-profil

Mød Orla her

 • Tilsætning af polymer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-12-2024

  Polymeroptimering en vej til lavere omkostninger?

  Tilsætning af polymer har stor betydning for driften og ikke mindst for økonomien af dit anlæg, såfremt du ikke anvender polymer optimalt.

  Kurset tager udgangspunkt i hvad polymer egentlig er, og hvordan du udnytter polymeren bedst muligt. Du får tips til optimeringen og til slammets afvanding.

  Derudover ser vi på, hvordan du kan styrer omkostningerne via driftsøkonomien.

  En anden vigtig parameter er, hvordan du håndterer polymeren så arbejdsmiljøet og sikkerheden er i top.
  Kursusprogram
  12. december 2024
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og præsentation af program og deltagere
    Annette Vesterager og Orla Ulstrup Jensen
  10:00 Hvad er polymer?
    - kemi og opbygning
  Hvorfor polymer?
  - funktion og kolloid kemi
  Hvordan udnyttes polymeren optimalt?
  - opblanding og indblanding
  Arbejdsmiljø
  - farlighed
  - mærkning
  - beskyttelse
  - løft
    Orla Ulstrup Jensen
  11:00 Pause
  11:15 Polymer applikationer
    - slamafvanding
  - tips til optimering
    Peter Nygaard
  12:30 Frokost
  13:30 Optimering af afvanding på centrifuger og skruepressere
    Orla Ulstrup Jensen og Peter Nygaard
  14:30 Pause
  14:45 Hydraulisk overbelastning
    Jan Ravn
  15:15 Kaffepause
  15:45 Polymer og driftsøkonomi
    Jan Ravn
  16:15 Afslutning og kursusevaluering
    Annette Vesterager og Orla Ulstrup Jensen
  16:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Produktchef Orla Ulstrup Jensen, dankalk k/s • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Orla Ulstrup Jensen, dankalk k/s • Peter Nygaard, Dansk Aquakemi A/S • Teamleder Jan Ravn, Herningvand A/S

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.