Orla Ulstrup Jensen

Merkonom i markedsføring og specialist inden for kemi og spildevand

Orla er produktchef hos Dankalk og har arbejdet med kemi og spildevand siden 1988.

Han har dermed stor erfaring indenfor dette brede område, der bl.a. dækker kommunale og industrielle renseanlæg, kraftværker, affaldsforbrænding og biogasanlæg.

Igennem sine 15 år hos Dankalk har Orla opbygget et forretningsområde indenfor kemi og hjælpestoffer til den danske miljøsektor. I dette sortiment indgår – udover polymer til slamafvanding – bl.a. også fældningskemikalier, belægningshæmmere, skumdæmpere, Nutriox (Calciumnitrat) og aktive kul. Forebyggelse og bekæmpelse af svovlbrinte fylder derfor efterhånden også ret meget i Dankalks forretningsområde.

Arbejdsopgaverne mht. salg og service hos polymerkunder er bl.a. laboratorie- og fuldskalaforsøg samt hjælp til indkøring på diverse afvandingsudstyr. Dankalks samarbejde med mange producenter og forhandlere af afvandingsudstyr sikrer en styrke mht. til at udvælge de rette polymerprodukter til de forskellige anvendelser.

Jeg glæder mig altid rigtig meget over at dele ud af min erfaring – både som underviser på Ferskvandscentret samt hos de enkelte kunder.

Orla Ulstrup Jensen

Merkonom i markedsføring
Produktchef hos Dankalk K/S

LinkedIn-profil

Mød Orla her

Tilsætning af polymer

Kursussted: Ferskvandscentret

12-12-2024

Polymeroptimering en vej til lavere omkostninger?

Tilsætning af polymer har stor betydning for driften og ikke mindst for økonomien af dit anlæg, såfremt du ikke anvender polymer optimalt.

Kurset tager udgangspunkt i hvad polymer egentlig er, og hvordan du udnytter polymeren bedst muligt. Du får tips til optimeringen og til slammets afvanding.

Derudover ser vi på, hvordan du kan styrer omkostningerne via driftsøkonomien.

En anden vigtig parameter er, hvordan du håndterer polymeren så arbejdsmiljøet og sikkerheden er i top.
Kursusprogram
12. december 2024
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkomst og præsentation af program og deltagere
  Annette Vesterager og Orla Ulstrup Jensen
10:00 Hvad er polymer?
  - kemi og opbygning
Hvorfor polymer?
- funktion og kolloid kemi
Hvordan udnyttes polymeren optimalt?
- opblanding og indblanding
Arbejdsmiljø
- farlighed
- mærkning
- beskyttelse
- løft
  Orla Ulstrup Jensen
11:00 Pause
11:15 Polymer applikationer
  - slamafvanding
- tips til optimering
  Peter Nygaard
12:30 Frokost
13:30 Optimering af afvanding på centrifuger og skruepressere
  Orla Ulstrup Jensen og Peter Nygaard
14:30 Pause
14:45 Hydraulisk overbelastning
  Jan Ravn
15:15 Kaffepause
15:45 Polymer og driftsøkonomi
  Jan Ravn
16:15 Afslutning og kursusevaluering
  Annette Vesterager og Orla Ulstrup Jensen
16:30 Kurset er slut
Undervisere

Kursusledelse

• Produktchef Orla Ulstrup Jensen, dankalk k/s • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

Undervisere

• Produktchef Orla Ulstrup Jensen, dankalk k/s • Peter Nygaard, Dansk Aquakemi A/S • Teamleder Jan Ravn, Herningvand A/S

Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.