Pernille Aagaard Truelsen

Pernille Aagaard Truelsen er partner og advokat ved Advokatfirmaet Energi & Miljø. Hun har et særligt kendskab til forsyningssektorens retsforhold.

Pernille bistår kommuner samt offentlige og forbrugerejede forsyningsvirksomheder. Hun har udarbejdet utallige varmeaftaler.

Endvidere har hun i forbindelse med vandsektorreformen stået for selskabsudskillelsen i ca. 25 af landets kommuner, herudover medvirket ved øvrige omstruktureringer og fusioner af forsyningsselskaber af enhver art, samt sammenlægning og nedlæggelse af fælleskommunale selskaber på affaldsområdet og beredskabsområdet.

Desuden fører hun retssager og klagesager ved domstolene og administrative klageorganer.

Herudover har Pernille en ph.d. og underviser inden for sine arbejdsområder.

Pernille Aagaard Truelsen

Partner og advokat ved Energi & Miljø
ph.d.

LinkedIn-profil

Mød Pernille her