Rasmus Johansen

Rasmus er uddannet civilingeniør i miljøteknik og arbejder i dag som proceschef i EnviDans renseanlægsafdeling.

Rasmus har mere end 15 års erfaring som procesingeniør og er specialist inden for biologisk og kemisk rensning af husholdnings- og industrispildevand. 

Hans spidskompetencer ligger inden for design og optimering af renseanlæg, hvor BAT indgår i forbindelse med teknologivalg, både hvad angår aktive slamprocesser, granulært slam, MBR, MBBR eller anaerobe processer. 

Kvalifikationerne omfatter blandt andet procesteknisk rådgivning dimensionering af renseanlæg, energioptimering, styrestrategier, indkøring og optimering af renseanlæg samt trouble-shooting både på nationalt og internationalt plan.

 

Rasmus Johansen

Rasmus Johansen

Proceschef i EnviDans renseanlægsafdeling
Civilingeniør

LinkedIn-profil

Mød Rasmus her

 • Opdatering af processer på renseanlæg

  Kursussted: Ferskvandscentret

  25-04-2024

  Få en opdatering og en genopfriskning af din viden om de biologiske og kemiske processer på et renseanlæg.

  Målet er at ajourføre dig fagligt omkring processer, slambehandling, styring og efterbehandling, så du får støvet den viden du allerede har af og bliver klar til at tage den i brug eller bygge ovenpå.

  Kurset vægter teori og gruppediskussioner, men indeholder også en beregningsopgave.
  Kursusprogram
  25. april 2024
  08:30 Ankomst, kaffe
  08:45 Velkomst og gensidig præsentation
    Svend Marker og Annette Vesterager
  09:00 Belastningsopgørelser
    Svend Marker
  09:30 Procesforståelse - kvælstoffjernelse
    Rasmus Johansen
  10:30 Procesforståelse - fosforfjernelse
    Svend Marker
  11:30 Frokost
  12:30 Repetition i arbejdet med nøgletal
    Gruppearbejde med fælles opfølgning
    Svend Marker og Mads Kjærgaard
  13:50 Kaffepause i Dråben
  14:20 Slambehandling og opstilling af massebalancer
    Mads Kjærgaard
  15:00 Procestekniske nyheder
    - bl.a. beluftning, medicinrester og granulært slam
    Mads Kjærgaard og Svend Marker
  16:00 Afslutning og kursusevaluering
    Svend Marker og Annette Vesterager
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Svend Marker, Krüger A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Procesingeniør Rasmus Johansen, EnviDan A/S • Procesingeniør Mads Kjærgaard, EnviDan A/S • Procesingeniør Svend Marker, Krüger A/S

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.