Røskva Lill Lindgaard Høimark

Røskva er civilingeniør i miljøteknologi og arbejder med spildevandsrensning.

Røskva har mere end 10 års erfaring som rådgivende procesingeniør hos Krüger A/S.

Hun har en bred viden indenfor de anvendte mekanismer og processer i spildevandsrensning med fokus på drift og optimering af renseanlæg i både forsyninger og industri:

  • Avanceret styring
  • Vandkortlægning og vandgenanvendelse
  • Sidestrømsbehandling af rejektvand

Om rollen som underviser siger Røskva:
“Jeg glæder mig altid til at undervise på Ferskvandscentret, hvor jeg kan være med til at formidle den teoretiske viden og de erfaringer, jeg har indenfor spildevandsbranchen, på en lærerig måde. På Ferskvandscentret møder jeg altid flinke kursister, spændende spørgsmål og nye vinkler, som er med til at øge min motivation for området og give mig inspiration.”

Røskva Lill Lindgaard Høimark

Procesingeniør hos Krüger A/S
Civilingeniør i miljøteknologi

Mød Røskva her