Søren Barbré Pedersen

Civilingeniør der ønsker at fremmer videndeling og interesse for branchen.

Søren er uddannet civilingeniør fra Aalborg Universitet i 2002. Han er i dag medindehaver af rådgivningsfirmaet UCON ApS. Søren har tidligere været ansat i Silkeborg Forsyning, Niras A/S og EnviDan A/S. Han er desuden ansat som ekstern lektor på Aalborg Universitet.

I det daglige arbejder Søren bredt med rådgivning indenfor bl.a. disse områder:

 • Planlægning og projekteringsopgaver indenfor afløbs- og anlægsteknik
 • Design, analyse og projektering af afskærende tryksystemer
 • Projektering og udførelse af pumpestations- og bygværksprojekter
 • Distributionssystemer for vandforsyning
 • Projektledelse samt byggeledelse og tilsyn med anlægs- og forsyningsprojekter

Sørens motivation for at undervise på Ferskvandscentret og Aalborg Universitet er at bidrage til videndeling i branchen men også medvirke til, at flere får lyst til at få en karriere indenfor branchen.

Søren Barbré Pedersen

Medindehaver af UCON ApS
Civilingeniør

LinkedIn-profil

Mød Søren her

 • Tilsyn med anlægsarbejder

  Kursussted: Ferskvandscentret

  24-04-2024 til 25-04-2024

  Kom og få viden om og inspiration til at føre tilsyn med anlægsarbejde.

  Du får et grundigt kendskab til en tilsynsførendes pligt og ansvar ved tilsyn med anlægsarbejde. Vi sætter fokus på nogle af de gængse spørgsmål:
  Hvad er et godt tilsyn?
  Hvad skal du som tilsynsførende have specielt fokus på?
  Hvor optræder fejl hyppigst under anlægsarbejder?
  Hvordan siger jeg "nej"?

  Udover at få besvaret spørgsmålene får du en indføring i, hvordan du etablerer afløbssystemer, hvordan du forbedrer sikkerheden på arbejdspladsen, samt hvordan du sikrer et godt samarbejde med entreprenøren.

  Kursusprogram
  24. april 2024
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Camilla Rosenkrantz Schrold, Annette Vesterager og Søren Barbré Pedersen
  10:00 Tilsynets pligter og ansvar samt plan for sikkerhed og sundhed
    Brian Larsen
  12:00 Frokost
  13:00 Tilsyn i praksis
    - Planlægning og fokuspunkter
    Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
  14:00 Kørsel til tilsyn
  14:30 Tilsyn i marken - en praktisk øvelse (incl. kaffe og kage)
    - Krav til entreprenørens kvalitetssikring
  - Afleveringsforretningen, acceptkriterier og gråzoner. Hvad vil vi acceptere?
  - Byggeledelse og økonomistyring
    Camilla Rosenkrantz Schrold, Søren Barbré Pedersen og Benny Madsen
  18:00 Middag
  19:30 Opsamling på tilsyn og ERFA i grupper
    - Diskussion af det praktisk tilsyn og egne erfaringer
  - Hvordan kommunikeres der til entreprenøren i marken ved fejl og mangler?
  25. april 2024
  08:00 Opsamling på dag 1
  08:30 Hvorfor tilsyn?
    - Tilladelser
  - Myndighedsforhold
  - Kontraktgrundlag
    Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
  12:00 Frokost
  13:00 Dokumentation på tilsyn (fokuspunkter)
    - Acceptkriterier
  - Tilsynsrapporter
    Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
  14:30 Tilsynsrolle
    Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
  15:00 Teknisk gennemgang
    - Afleveringsforretning og mangelgennemgang
    Camilla Rosenkrantz Schrold og Søren Barbré Pedersen
  15:30 Evaluering og afslutning
    Søren Barbré Pedersen, Camilla Rosenkrantz Schrold og Annette Vesterager
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Civilingeniør Søren Barbré Pedersen, UCON • Projektingeniør Camilla Rosenkrantz Schrold, EnviDan A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Brian Larsen, Arbejdsmiljøcentret human house • Teamleder Benny Madsen, Ikast-Brande Spildevand A/S • Civilingeniør Søren Barbré Pedersen, UCON • Projektingeniør Camilla Rosenkrantz Schrold, EnviDan A/S • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.