Søren Barbré Pedersen

Civilingeniør der ønsker at fremmer videndeling og interesse for branchen.

Søren er uddannet civilingeniør fra Aalborg Universitet i 2002. Han er i dag medindehaver af rådgivningsfirmaet UCON ApS. Søren har tidligere været ansat i Silkeborg Forsyning, Niras A/S og EnviDan A/S. Han er desuden ansat som ekstern lektor på Aalborg Universitet.

I det daglige arbejder Søren bredt med rådgivning indenfor bl.a. disse områder:

  • Planlægning og projekteringsopgaver indenfor afløbs- og anlægsteknik
  • Design, analyse og projektering af afskærende tryksystemer
  • Projektering og udførelse af pumpestations- og bygværksprojekter
  • Distributionssystemer for vandforsyning
  • Projektledelse samt byggeledelse og tilsyn med anlægs- og forsyningsprojekter

Sørens motivation for at undervise på Ferskvandscentret og Aalborg Universitet er at bidrage til videndeling i branchen men også medvirke til, at flere får lyst til at få en karriere indenfor branchen.

Søren Barbré Pedersen

Medindehaver af UCON ApS
Civilingeniør

LinkedIn-profil

Mød Søren her