Tina Halkjær Andersen

Tina er uddannet cand.scient. i geologi og er i dag projektchef ved EnviDan. Hun har mere end 20 års erfaring med vand- og miljørelaterede opgaver.

Tina er en dygtig formidler af fagligt komplicerede emner på en letforståelig måde. Hun har stor erfaring med at rådgive vandforsyninger om:

  • prognoser for vandkvalitet
  • risikovurdering og undersøgelser ved sprøjtemiddelpåvirkning
  • moniterings- og driftsprogrammer,
  • grundvandsbeskyttelse
  • boringer
  • teknisk tilsyn
  • vandbehandling
  • drikkevandssikkerhed

Tina laver planarbejde inden for kommunernes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, BNBO, grundvandsredegørelser og vandforsyningsplaner. Hun er ekspert i vurdering af grundvandskemi og prognoser for vandkemisk udvikling og risikovurdering over for miljøfremmede stoffer.

Foruden Tinas store ekspertise inden for grundvand og grundvandskemi, har hun også specialistviden inden for vandbehandling, hvor hendes viden om den vandkemiske sammensætning er med til at sikre øget kvalitet af vandbehandlingen.

Tina Halkjær Andersen

Tina Halkjær Andersen

Projektchef ved EnviDan
Cand.scient. i geologi

LinkedIn-profil

Mød Tina her