Tina Nettelfield

Tina er uddannet civilingeniør i miljøteknik og arbejder i dag som hydrauliker med ekspertise inden for klimatilpasning hos Rambøll.

Hun er hydrauliker, planlægger og specialist i hydrauliske analyser og brug af DHI-software. Hun er ydermere ekspert i vurdering af oversvømmelsesrisiko, klimatilpasning, LAR, styringsstrategier og styringspotentialer mv. af bl.a. pumper og spjæld i afløbssystemet.

Hun har stor erfaring i opsætning, kalibrering, validering og brug af hydrauliske modeller. Desuden har hun en solid viden om planlægning af kloakfornyelse i store byområder. 

I det hele taget er hun stærk i hydrauliske beregninger og vurderinger samt gennemgang og vurdering af TV-inspektioner, tilstandsvurderinger mv.

Blandt Tinas spidskompetencer er udarbejdelse af regnvandshåndteringsplaner, spildevandsplaner, klimatilpasningsplaner, øvrigt planmæssige handlingsplaner samt overordnet planlægning inden for afvanding.

Tine Nettelfield

Tina Nettelfield

Seniorspecialist og hydrauliker ved Rambøll
Civilingeniør i miljøteknik

LinkedIn-profil

Mød Tina her