Prøveudtagning

Du får oparbejdet dine færdigheder i brug af apparatur og metoder, så du får en så repræsentativ prøveudtagning og måling af spildevandet som muligt.

Vi introducerer dig til begrebet kvalitetsstyring, og du får en sammenhængende indsigt i lovgrundlaget, der danner baggrund for prøveudtagningen.

Målgruppe: Ansatte, der udtager prøver og foretager flowmålinger på spildevand. Kurset er også relevant for medarbejdere, der deltager i processtyringen af renseanlæg. Desuden medarbejdere på renseanlæg og virksomheder, der selv foretager egenkontrol, rådgivende firmaer m.fl.

OBS: Dette er blot et eksempel på et bestillingskursus, der enten kan finde sted hos jer eller hos os. Vi kan stykke det sammen, så det passer lige præcis til jeres behov. Få mere information ved at kontakte os på kursus@fvc.dk.

Indeholder de samme elementer som kurset Prøvetagning af spildevand, som er et af de kurser, der indgår i uddannelsen til Spildevandsoperatør.

Det vil sige, at de, der deltager, får et kursusbevis, der gælder på lige fod med vores eget kursus om prøveudtagning.

Kursus

Kontakt os og få et tilbud på kursus tilpasset jeres behov.