Brug uderummet til at skabe trivsel

20. august 2021

Vi har med Outdoor Institute indledt et samarbejde med Sundhedslandskab ved Lene Lottrup. 

Sammen sætter vi fokus på at øge den mentale sundhed på arbejdspladser ved at bruge uderummet som ramme for dele af den daglige arbejdsgang.

Vores rolle her på Ferskvandscentret bliver at hjælpe med planlægningen og faciliteringen af workshops og sikre, at den viden, der opsamles i projektet, bliver formidlet bredt ud. Vi gennemfører projektet i et tæt samarbejde, hvor alle de forskellige fagligheder giver et stærkt sammenspil.

Vil du sætte trivslen i højsædet i sin virksomhed?
Så læs denne folder og kontakt os for nærmere information. Initiativet omfatter blandt andet, at vi sammen gennemgår jeres potentialer og ønsker, samt afprøver forskellige konkrete tiltag på jeres arbejdsplads.


Uderum og arbejdsliv
Nyt samarbejde sætter fokus på at øge trivslen ved at bruge uderummet som ramme

Om Outdoor Institute:
Outdoor Institute er en non-profit organisation, der er blevet etableret i forbindelse med udnævnelsen af Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad. Et udviklings- og videndelingscenter, som støtter op om værdiskabelsen af outdoor på en lang række sundheds- og velfærdsrelaterede områder, og som skaber optimale rammer for videndeling og forankring, så outdoor kan have en vedvarende effekt på hele samfundet.

Om Sundhedslandskab:
Lene Lottrup, der står bag Sundhedslandskab, har gennem de sidste 15 år arbejdet med naturen som sundheds-fremmer – først som landskabsarkitekt og senere også som forsker, proceskonsulent og underviser. Hun har bl.a. lavet en erhvervsPhD om sundhedsfremmende uderum i private virksomheder, udviklet uderum ved psykiatriske hospitaler og været med til at etablere en kommunal terapihave i Kolding og en sundhedsskov for Vejle Kommune. Hendes mål er, at vores viden om naturen som en stor og forunderlig ressource for menneskers sundhed og trivsel, bliver implementeret i både langsigtede strategier og konkrete projekter.

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Udledningstilladelser: Hvad gør vi? Retningslinjerne er uklare, og meget overlades til den enkelte sagsbehandler. Vi har derfor udviklet en ny temadag, hvor vi udveksler erfaringer og lærer af hinanden. Læs mere om den her!