Derfor skal du prioritere efteruddannelse i 2021

16. august 2021

Klimaforandringer. Ny teknologi og forretningsmuligheder. Nye veje og ny motivation. Der er mange grunde til at tage efteruddannelse. Her får du fem input til, hvorfor efteruddannelse er vigtig – for planeten – for din arbejdsplads – for dig – og for dine kolleger.

1: Arbejdet med klima og klimatilpasning kan ikke vente på næste generation
Sommerens skybrud, oversvømmelser, hedebølger og tørker verden over er en brutal reminder om, at vi på ingen måde er i mål med at forebygge mod og tilpasse til klimaforandringer. Der er store internationale udfordringer, vi med dansk ekspertise kan bidrage til at løse, men vi er bestemt heller ikke i mål nationalt. Vi ved, det bl.a. kræver nye kompetencer, der går på tværs af de traditionelle fagdiscipliner. Der er brug for efteruddannelse af den eksisterende arbejdsstyrke. Der er ganske enkelt ikke tid til at vente på, næste generation er færdiguddannet.

2: Verden forandres – følg med
Verden er under hurtig forandring og forretningsmodeller og produkter ligeså. Se blot de nye muligheder for at teste spildevand for covid-19 smitte, der har givet helt ny vinkel på at se spildevand som en ressource fremfor et spildprodukt. Vi bevæger os uden tvivl ind i en fremtid, hvor vi vil opleve spildevand som kilde til yderligere viden om menneskers udvikling, trivsel og sundhed. Der ligger innovation og helt nye forretnings- og velfærdsløsninger i snitfladerne mellem de traditionelle faggrænser. Følg med eller bliv tabt.

3: Vejen til dit gode liv har måske flyttet sig
Pandemien lærte os, at livet er uforudsigeligt. Et trist afsæt for et fantastisk positivt budskab. Livet ER uforudsigeligt, og hvis du kigger op undervejs, spotter dine chancer og efteruddanner dig inden for de fagområder, du ad åre har fået interesse for, så kan du måske bevæge dig hen til et bedre liv. Intet menneske bør låses af den uddannelse, vi vælger som unge. Også mindre kompetenceløft inden for eget fag kan ofte bane vej for nye karriereskridt og større arbejdsglæde. Styrk dine kompetencer, så du kan flytte dig lige derhen, hvor du vil trives bedst.

4: Undgå nedslid og udbrændthed
Vi snakker meget om Arne. Men hvad nu, hvis han undervejs havde skiftet job til noget, kroppen bedre kunne tåle? Mulighederne er der inden for nogle fagområder, men slet ikke tilstrækkeligt helhedstænkt. Vi arbejder dog fx med vandløbsteknikeruddannelsen, som giver åmænd en mulighed for at få et mere administrativt job, fx når kroppen ikke længere kan holde til det fysiske arbejde i vandløbene. Rettidig efteruddannelse kan være fundamentet for et arbejdsliv uden nedslid og udbrændthed.

5: Kampen om talenterne
Tydeligt fokus på medarbejderudvikling styrker en organisations evne til at fastholde og rekruttere de rette medarbejdere. Det gælder i hele medarbejderens karriereforløb og ikke mindst i de første år ved ansættelse. Spildevands- og afløbsoperatøruddannelserne er gode eksempler på uddannelsesforløb, som sikrer, at den enkelte medarbejder udvikler sig løbende og får suppleret sidemandsoplæringen. Tilsvarende oplever vi, at de universitetsuddannelser, der giver det faglige grundlag for mange miljøsagsbehandlere, sjældent har en målrettet del om de roller og udfordringer, den nyuddannede møder i jobbet. Derfor er efteruddannelsesforløb i de første år ofte afgørende for den tryghed, medarbejderen får om egen kompetence og dermed afgørende for medarbejderens trivsel i jobbet.

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Vi udbyder uddannelsen til vandløbstekniker, der er målrettet de praktikere, der arbejder i landets vandløb, også kaldet åmænd. Lige nu er der ekstra gode muligheder for at sammenstykke den profil, der passer til dine ønsker og behov.
Det er os en stor glæde at byde velkommen til en ny underviser i flokken af engagerede, dygtige eksperter – denne gang til holdet af vandløbsfaglige fagspecialister. Mød ham her!
Det nye kursus på Ferskvandscentret “Arbejdsmiljø i praksis” sætter fokus på, hvordan vi kan fremme det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Hvad skal der til for, at den enkeltes mentale sundhed sikres og hvad kan lederen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre for at forebygge mistrivsel?