En rådgivers erfaringer med QGIS

24. maj 2023

Af Niels Henrik Jensen, H13

Mit arbejde består i at skabe overblik over ledningsinformationer og planlægge, hvorledes nye vandledninger etableres. Til det arbejde er mit grundlæggende værktøj QGIS.

Velegnet til alle de faser et ledningsprojekt skal igennem

Indledningsvist skal det eksisterende ledningsnet analyseres i forhold til placering, type og alder. Dernæst skal de kommende ledninger planlægges og til sidst beskrives i detaljer. Alt sammen udfører jeg i QGIS, hvor jeg har stor gavn af programmets mange funktioner.

I QGIS er der mulighed for at kombinere tilgængelig offentlig data med ledningsplaner, et utal af baggrundskort og projektets detaljer, hvilket er en stor hjælp, når der skal skabes overblik.

Hvorfor lige QGIS?

Mit valg af QGIS frem for de øvrige programmer på markedet skyldes primært, at programmet er nemt at anvende. Desuden er QGIS i en sund og vedvarende udvikling, da det er udviklet som en open source i det populære programmeringssprog Python. Dermed ligger udvikling af nye funktioner åben for alle intelligente og kreative kræfter. Prisen er også til at overkomme – det koster nemlig lige præcis det, man frivilligt vælger at donere til QGIS. På QGIS hjemmeside kan man finde forslag til donationsbeløb baseret på virksomhedens størrelse.

______________________________________________________________________

Vil DU lære at bruge QGIS?

Ferskvandscentret har i 2023 opstartet to kurser i brugen af QGIS: Introduktion til QGIS og Videregående QGIS, hvor Morten Storm fra Styrke10 underviser.

Klik på links for oplysninger om datosatte kurser og tilmelding.

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Ådalene vil i fremtiden blive helt centrale områder, når vi snakker vandhåndtering, biodiversitet, CO2 binding og rekreative oplevelser. Så hvordan kan man arbejde med det? Lær det i september!
Anna-Marie Bøgh, produktchef ved Kemira, har rundet et flot hjørne som en yderst stabil og vigtig ressource for vores spildevandskurser. Her kan du læse om hendes oplevelser med at være underviser – en opgave, der ikke nødvendigvis er for alle.