En rådgivers erfaringer med QGIS

24. maj 2023

Af Niels Henrik Jensen, H13

Mit arbejde består i at skabe overblik over ledningsinformationer og planlægge, hvorledes nye vandledninger etableres. Til det arbejde er mit grundlæggende værktøj QGIS.

Velegnet til alle de faser et ledningsprojekt skal igennem

Indledningsvist skal det eksisterende ledningsnet analyseres i forhold til placering, type og alder. Dernæst skal de kommende ledninger planlægges og til sidst beskrives i detaljer. Alt sammen udfører jeg i QGIS, hvor jeg har stor gavn af programmets mange funktioner.

I QGIS er der mulighed for at kombinere tilgængelig offentlig data med ledningsplaner, et utal af baggrundskort og projektets detaljer, hvilket er en stor hjælp, når der skal skabes overblik.

Hvorfor lige QGIS?

Mit valg af QGIS frem for de øvrige programmer på markedet skyldes primært, at programmet er nemt at anvende. Desuden er QGIS i en sund og vedvarende udvikling, da det er udviklet som en open source i det populære programmeringssprog Python. Dermed ligger udvikling af nye funktioner åben for alle intelligente og kreative kræfter. Prisen er også til at overkomme – det koster nemlig lige præcis det, man frivilligt vælger at donere til QGIS. På QGIS hjemmeside kan man finde forslag til donationsbeløb baseret på virksomhedens størrelse.

______________________________________________________________________

Vil DU lære at bruge QGIS?

Ferskvandscentret har i 2023 opstartet to kurser i brugen af QGIS: Introduktion til QGIS og Videregående QGIS, hvor Morten Storm fra Styrke10 underviser.

Klik på links for oplysninger om datosatte kurser og tilmelding.

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Vi har mødt klimamedarbejder Uffe Krogh fra Silkeborg Kommune til en snak om klimaindsatsen og den grønne omstilling i kommunen for at få indblik i de udfordringer, fokusområder og eventuelle barrierer, han oplever i sin dagligdag. Læs med her!
Send en mail på kursus@fvc.dk og vi vender tilbage til dig efter påske.
Vi udbyder uddannelsen til vandløbstekniker, der er målrettet de praktikere, der arbejder i landets vandløb, også kaldet åmænd. Lige nu er der ekstra gode muligheder for at sammenstykke den profil, der passer til dine ønsker og behov.