En studerende tjekker ind

17. oktober 2020
Træf 2020
Debatten var livlig på årets træf for personale på genbrugsstationer

Her kan du læse om en studerendes oplevelser fra vores træf for personale på genbrugsstationer. Træffet blev afholdt d. 8. oktober 2020 på Ferskvandscentret med 22 deltagere.

Af: Marie Louise Scharling Jakobsen, kandidatstuderende i Pædagogisk antropologi på Aarhus Universitet

Ferskvandscenterets træf for personale på genbrugsstationer starter med en grundig og meget konkret gennemgang af sortering af træ og gips ved Lars Bjerning fra firmaet Marius Pedersen. Der er undervejs hele tiden mulighed for at stille spørgsmål, og snakken glider frem og tilbage mellem indlægsholder og kursister. 

Følsomt emne
Herefter følger Richard Kristensen, kvalitets- og miljøchef ved Kingo Karlsen, med sit indlæg omkring Miljøfarlige stoffer. Jeg oplever, at miljøfarlige stoffer er et lidt ’følsomt’ emne, der går ind og ’rører’ ved kursisternes sundhed i deres arbejde ude på genbrugsstationerne. Der stilles spørgsmål ved deres håndtering, og nogle forbavses over, hvor lidt viden de egentligt på nuværende tidspunkt har om blandt andet fraktioner med PCB.

Bedre sortering
Med indlægsholder Jakob Høg Nyborg fra JHN Processor giver træffet et indblik i, hvordan man kan sige ‘farvel til småt brændbart’ og derved opnå en større renlighed i sorteringen ved at komme med nye og mere konkrete fraktioner. Hertil bliver der ytret flere forskellige holdninger, om hvorfor det er en interessant idé, og hvad det kan medføre af udfordringer.

Livlig debat om genbrugsbutikker
Dagen giver mig endvidere en oplevelse af, at det er meget forskelligt, hvordan der sorteres og tages ting fra til genbrug på de forskellige genbrugsstationer. Ud fra Jacob Høgs workshop opstår der en meget livlig debat og vidensdeling omkring genbrugsstationernes genbrugsbutikker i de forskellige kommuner. Hvordan ’gøres’ der i en genbrugsbutik? Gratis/direkte genbrug eller organiseret via butik?

Der opstår også en debat omkring håndteringen af hele Corona-situationen. Workshop-elementet viser sig her lidt som et ’frirum’ for kursisterne, der får luftet og delt deres bekymringer for deres arbejdssituation, i en speciel tid.

Vigtig platform
Alt i alt en dag, hvor jeg oplever et træf med god plads til udveksling af erfaringer og vidensdeling kollegaer imellem. En viden, som kursisterne kan tage med hjem og videregive til mødet med borgerne ude på genbrugsstationerne, og ikke mindst ny viden, som de kan tage med hjem til deres lokale kollegaer og ledere og bruge til eventuel optimering i forhold til en mere renlig – og ensartet sortering og en generel bredere miljøbevidsthed.

Jeg ser træffet som en vigtig platform, hvor kollegaer mødes med fokus på genbrug, miljø- og arbejdsforhold.

Marie Louise Scharling Jakobsen er kandidatstuderende i Pædagogisk antropologi på Aarhus Universitet. Hun er i øjeblikket i gang med feltarbejde hos Værdicentralen i Renosyd som del af sit studium. Feltarbejdet omhandler analyse af virksomhedskulturen, herunder hele miljø- og genbrugstankegangen på Renosyds forskellige platforme. Marie deltog i Ferskvandscentrets træf for at styrke sin samlede brancheforståelse.

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Læs om rådgiver Niels Henrik Jensens (H13), erfaringer med brugen af QGIS i forbindelse med ledningsprojekter. Måske du også skal have lært at bruge dette værktøj?
Ådalene vil i fremtiden blive helt centrale områder, når vi snakker vandhåndtering, biodiversitet, CO2 binding og rekreative oplevelser. Så hvordan kan man arbejde med det? Lær det i september!
Anna-Marie Bøgh, produktchef ved Kemira, har rundet et flot hjørne som en yderst stabil og vigtig ressource for vores spildevandskurser. Her kan du læse om hendes oplevelser med at være underviser – en opgave, der ikke nødvendigvis er for alle.