Fysisk planlægning er en vigtig brik i den grønne omstilling 

24. maj 2024

Planloven er ændret, så klima nu fremgår af formålsparagraffen. Nyt kursus på Ferskvandscentret giver overblik over de mange forskellige mere eller mindre formelle typer af planer, kommunerne arbejder med. Kom med og lær, hvordan planloven kan være en løftestang for den grønne omstilling.

Fotos: Silkeborg Kommune

Den globale opvarmning og presset på vores naturressourcer har gjort det mere presserende end nogensinde før at engagere sig i den grønne omstilling.

Mens nationale strategier og internationale aftaler spiller en central rolle, er det ofte på det lokale niveau, at den mest effektive handling finder sted. Kommunerne har en unik mulighed for at lede an i kampen mod klimaændringer og fremme bæredygtig udvikling gennem anvendelse af de forskellige kommunale planer. 

Ny planlov – nye rammer
Planloven er ændret, så klima nu fremgår af formålsparagraffen. Det er et vigtigt skridt på vejen, og den fysiske planlægning kan bruges som løftestang, men ofte er man desværre også nødt til at planlægge for en bæredygtig fremtid på trods af planloven, da den er skrevet i en anden tid.  

Helt akut står de danske kommuner med et stort klimatilpasningsproblem. Ifølge tænketanken Concito er hver sjette bolig og hvert andet sommerhus i risiko for oversvømmelse, og foråret 2024 har vist os, at mange planer skal gentænkes.

Naturbaserede løsninger er vejen frem – både i byerne og på landet.  

Flere uformelle planer
Der er pt en vækst i antallet af planer, der ligger uden for det officielle planhieraki. Det skyldes, at der er behov for ikke juridisk bindende visioner og strategier for stedsudvikling. Det kan fx være i en bymidte, på et havneområde, på en turistdestination eller i det åbne land.

Kært barn har mange navne, men fælles er, at der inviteres til debat med interessenter, og at der udvikles visioner, der senere kan indarbejdes i kommuneplanen. 

Nyt kursus giver overblik
Som udøvende planlægger eller som rådgiver, der samarbejder med kommunerne, kan det være svært at forholde sig til de forskellige mere eller mindre formelle plantyper, der findes i kommunerne. Men der er vigtig information at hente, hvis man forstår at læse og tolke dokumenterne.  

Vi har derfor udviklet kurset De mange plantyper – Vejen til grøn omstilling sammen med Ellen Højgaard Jensen, Byudvikler i Højgaard Plan og By og ekstern lektor på Det Kongelige Akademi. Kurset henvender sig primært til nye planlæggere i kommunen, som har brug for overblikket. Private rådgivere og andre, der ønsker viden om det danske plansystem kan også have glæde af kurset. 

Den grønne omstilling kræver, at alle arbejder tværsektorielt og strategisk, men naturligvis inden for de rammer, som lovgivningen udstikker. På dette kursus lærer du, hvordan den strategiske planlægning kan bringes i spil og hvilken rolle, du spiller – i den stol, hvor du sidder. 

Kurset giver dig et hurtigt overblik over:  

  • Planloven 
  • Planstrategien  
  • Klimahandlingsplaner 
  • Kommuneplanen 
  • Eksempler på strategisk planlægning og 
  • Helhedsplaner i byen og på landet

Du vil desuden blive bevidst om mangfoldigheden og din egen rolle som embedsmand i et politisk styret system med mange vilde problemer og behov for strategisk planlægning. 

Kurset finder sted den 28. august på Ferskvandscentret. Se mere og tilmeld dig lige her.

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Udledningstilladelser: Hvad gør vi? Retningslinjerne er uklare, og meget overlades til den enkelte sagsbehandler. Vi har derfor udviklet en ny temadag, hvor vi udveksler erfaringer og lærer af hinanden. Læs mere om den her!