Vi bakker op om Vækstteam Midtjyllands vision og anbefalinger

4. juni 2021

Midtjylland skal være foregangsregion inden for vandteknologi. Som Danmarks største udbyder af efteruddannelse inden for vand, natur og miljø melder vi naturligvis klar til at bidrage som en værdiskabende samarbejdspartner. I denne artikel kan du læse hvordan.

Med adresse i Region Midt ser vi selvfølgelig med særlig interesse på de anbefalinger, der er givet om Midtjylland som foregangsregion inden for vandteknologi.

Vi er glade for og stolte over at være nævnt i baggrundsrapporten som en af de største udbydere af kurser inden for vand, miljø og natur – og dermed en del af den grundfortælling, der berettiger, at Midtjylland er valgt som foregangsregion for fremtidens innovative, bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger.

Vi bakker op om mange af de spændende anbefalinger i rapporten og står klar som en værdiskabende samarbejdspartner for initiativer i vandsektoren, der kan understøtte den ønskede udvikling.

Vi har meget at byde ind med som:

  • Efteruddannelsescenter for vandsektorens medarbejdere
  • Center for placering af test- og demonstrationsfaciliteter
  • Erhvervspark for SMV’er inkl. iværksættermiljø
  • Platform for synliggørelse af vandsektorens STEM-uddannede kvindelige rollemodeller
  • Geografisk naturligt samlingspunkt mellem øst og vest i regionen – og strategisk godt placeret til at brobygge mod Region Syd

Vi uddyber vores input herunder

Vi tilbyder Danmarks mest omfattende program af efteruddannelse til vand- og miljøsektoren – vi er netop sat i verden for at udvikle og gennemføre uddannelse, der bl.a. sikrer, at vandsektoren kan rekruttere kompetente medarbejdere (fx via vores uddannelser til spildevandsoperatør, afløbsoperatør, projektleder mv.).

Vores undervisere er håndplukkede specialister, som til dagligt har en arbejdshverdag med fingrene helt nede i den faglighed, de underviser i – fra de forsyninger, rådgivere, virksomheder, vidensinstitutioner, myndigheder, som er stærkest på deres felt– og som de så for en kort stund afbryder for at udfylde rollen som underviser på Ferskvandscentret.

Dermed sikrer vi, at du også som voksen kan blive efteruddannet og få trænet netop de kompetencer, der er behov for. Det er nemlig vigtigt ikke blot at fange de unges interesse for de spændende nye job, men også sikre, at den eksisterende arbejdsstyrke har gode muligheder for efteruddannelse. Ellers kommer vi til at vente alt for længe på den grønne omstilling – og på indfrielsen af ambitionerne fra vækstteamet.

Således bakker vi allerede nu direkte op om vækstteamets anbefalinger om at styrke virksomheders adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Vores fantastiske underviserskare rummer en alsidig samling af rollemodeller både i forhold til køn og uddannelse.

I Ferskvandscentrets underviserflok finder man nogle af de sejeste kvindelige rollemodeller for STEM-uddannelserne. Vi kan også med afsæt i egne kolleger i kursusafdelingen vise kvinder, at STEM-uddannelser giver spændende karrieremuligheder, hvor mange forskellige døre kan blive åbnet over et langt arbejdsliv.

Vi har i høj grad mærket på egen virksomhedskrop, at COVID-19 har været hård ved os, der lever af at samle mennesker.

Men pandemien kickstartede en lodret læringskurve om online-kurser og hybrid-arrangementer. Begge dele er nye discipliner, som skal læres og trænes, helt som alt andet professionelt arbejde. Vi oplever selv, at vi har været blandt dem, der gik forrest. Godt hjulpet af fantastiske undervisere og kursister, som havde både modet og talentet til at prøve nyt og lykkes.

Men der er stadig potentiale for udvikling, og vi vil gerne med i arbejdet om videreudvikling af nye formater for hybridmøder.

Vores dejlige konferencehotel Vejlsøhus hotel og konferencecenter er ved at opgradere undervisningslokaler med nyt udstyr, der skal sikre, at vi kan blive showcase for best practice i hybridmøder/kurser.

Kursusafdelingens mange forskellige typer af arrangementer med undervisere både fra erhvervslivet, myndigheder, forsyningsselskaber og universiteter vil sikre en bredtfavnende udvikling og test af formaterne.

Det giver god mening at placere demonstrationsfaciliteter, der hvor uddannelser foregår og interesserede mennesker i forvejen færdes.

Vi indgår derfor meget gerne i samarbejde med øvrige relevante aktører omkring etablering af sådanne på eller nær Ferskvandscentrets område.

Allerede i dag er der virksomheder, der i mindre skala afprøver vandrensningsteknologier hos os, bl.a. i AQUA Akvarium og Dyrepark.

Ferskvandscentret omfatter en erhvervspark, der både huser SMV’er og Silkeborg Business iværksættermiljø G-kraft.

Vi er således samboende med netop de virksomhedsprofiler, som vækstteamet ønsker at styrke, og kan derfor bidrage til at udvikle og gennemføre initiativer, der sikrer, at ambitionerne virkeliggøres.

Med adresse i Silkeborg er Ferskvandscentret perfekt placeret til at blive et naturligt samlingspunkt mellem øst og vest i regionen – og derudover perfekt placeret til også at kunne fungere som naturlig brobygger til de spændende initiativer, der skal igangsættes via anbefalingerne til Region Sydjylland.

Anbefalingerne fra Vækstteam Sydjylland handler om at gøre regionen til en international, grøn energimetropol. Styrket fokus på vandteknologi kræver netop, at vi også taler grøn energi.

Derfor bliver der behov for at trække læring på tværs af initiativer i de to naboliggende regioner.

For mere information eller en snak om samarbejde: Kontakt kursuschef Charlotte Frambøl på cf@fvc.dk.

Vejlsøhus

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

JAGG er et hjælpeværktøj til at lave risikovurderinger af forurenede grunde og drives af Miljøstyrelsen? Men hvad er så GrundRisk? Og hvorfor skal du kende forskel? Det bliver du klogere på her.
Vi har mødt klimamedarbejder Uffe Krogh fra Silkeborg Kommune til en snak om klimaindsatsen og den grønne omstilling i kommunen for at få indblik i de udfordringer, fokusområder og eventuelle barrierer, han oplever i sin dagligdag. Læs med her!