Kilden til liv

8. juli 2021

Det rene vand i vandhanen tages ofte for givet. Men sandheden er, at for at sikre os det rene vand, er der brug for viden, kompetencer, teknologi og gennemtænkt lovgivning, der kan implementeres i praksis.

Det kræver løbende efteruddannelse og praksisnær formidling til alle væsentlige aktører. Love, bekendtgørelser og vejledninger ændres hyppigt. Nye krav skal håndhæves og administreres af myndigheder. Hos vandselskaber og øvrige aktører skal ny viden og regler indtænkes i beslutningsgrundlag og implementeres i  planlægningen og den praktiske drift. Det der var rigtigt at gøre i går, er ikke nødvendigvis det rigtige at gøre i dag eller i morgen.

Det er ikke nok med ny viden og nye regler, hvis det ikke giver anledning til ændret adfærd. Alle involverede skal i praksis forstå hvad de nu skal gøre anderledes. Der er meget nyt, der skal læres og forstås for at beskytte vores grundvand og sikre rent og godt drikkevand. Af aktuelt nyt kan vi nævne:

  • Miljøstyrelsen har sendt ny vejledning om drikkevand til vandværker og kommuner i høring. 
    Vejledningen omhandler bl.a. vandværkernes test af drikkevand, hvor skal der tages vandprøver, og hvornår kommunerne kan dispensere fra kravene til drikkevandet
  • Efter den 1. juli 2021 er der flere koncentrerede pesticider til private haver som ikke må anvendes. Det stiller krav til personalet på genbrugspladserne som skal kunne informere borgere om bortskaffelse. Rådet fra Miljøstyrelsen til borgerne lyder nemlig: ”Hvis du er i tvivl om, hvordan du korrekt skal bortskaffe dine pesticidrester, så kan du altid spørge på din lokale genbrugsstation”.
  • Det europæiske drikkevandsdirektiv er revideret og trådte i kraft pr. januar 2021. Ændringerne skal være implementeret i dansk lovgivning senest januar 2023.
  • Klimaforandringer påvirker grundvandet. Både ved tørke og ved øget nedbør

Vi kunne blive ved – men budskabet er vist tydeligt: Der er masser af nyt at lære og grund til at holde sig helt ajour med ny viden og nye regler.

Vi anbefaler varmt, at du tilmeldinger dig vores nyhedsmail for segmentet ”grundvand og vandforsyning” så du nemt får direkte besked, når der er nyt fra os.

Vores omdrejningspunkt er høj faglighed, aktualitet, praksisnær og involverende undervisning samt god tid til erfaringsudveksling kursisterne imellem. Vi gør en dyd ud af vores motto: “Det godt må være sjovt at blive dygtig”.

Vi opfordrer til at tage på kursus sammen med kolleger og/eller samarbejdende vandforsyning/myndighed. På den måde får I en fælles forståelse og ofte et langt mere effektivt samarbejde efterfølgende. Hvis du/I ikke har mulighed for at tage hjemmefra – så kontakt os. Måske er det et kursus, hvor du kan deltage online.

Håber vi ses – på skærmen eller på Ferskvandscentret!

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Vi har mødt klimamedarbejder Uffe Krogh fra Silkeborg Kommune til en snak om klimaindsatsen og den grønne omstilling i kommunen for at få indblik i de udfordringer, fokusområder og eventuelle barrierer, han oplever i sin dagligdag. Læs med her!
Send en mail på kursus@fvc.dk og vi vender tilbage til dig efter påske.
Vi udbyder uddannelsen til vandløbstekniker, der er målrettet de praktikere, der arbejder i landets vandløb, også kaldet åmænd. Lige nu er der ekstra gode muligheder for at sammenstykke den profil, der passer til dine ønsker og behov.