Nyt katalog ude – se det før din kollega!

20. juni 2021

Vores efterårskatalog til forsyningsselskaber er godt på vej ud i landet. Kataloget er målrettet medarbejdere hos forsyningsselskaber, men du kan bestemt også have glæde af kataloget, hvis du arbejder hos en myndighed med snitflader til forsyningsselskabet.

Kataloget giver dig information om uddannelsesforløb som fx spildevandsoperatøren og afløbsoperatøren, den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, projektlederuddannelsen, samt overblik over en lang række andre spændende kurser og træf inden for:

TIP: Brug kataloget godt
Det giver værdi for samtalen at tage kataloget frem, når I drøfter efteruddannelsesønsker og planer. Både, når I skal drøfte kursusbehov og -ønsker nu og her – og når der skal planlægges langsigtet kompetenceopbygning.

Vi hjælper dig gerne , hvis du har brug for sparring og gode råd om efteruddannelse til dig selv eller dine kolleger. Kontakt os på kursus@fvc.dk eller på telefon 89212100.

TAK!
Stort tak til de mange kompetente undervisere og spændende ekskursionsmål, der gør det muligt for os at tilrettelægge et spændende og alsidigt kursusprogram.

Tak til annoncører –  vi er taknemmelige for, at alle annoncører fra 1. halvår er med igen. Ikke mindst i et covid-19 år bidrager annoncører med vigtig finansiering til kataloget.

Kemira
Krüger A/S
EnviDan A/S
RH pumper
Picca Automation
SUEZ Danmark
Aquasense

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

JAGG er et hjælpeværktøj til at lave risikovurderinger af forurenede grunde og drives af Miljøstyrelsen? Men hvad er så GrundRisk? Og hvorfor skal du kende forskel? Det bliver du klogere på her.