På kursus i kursus: Øget support til undervisere

4. april 2022

Vi har et motto, der lyder: ”Det må godt være sjovt at blive dygtig”. Det sætter rammen, når vi udvikler og optimerer vores kurser. Nu styrker vi vores fokus på den uskrevne tilføjelse: ”Det skal være en positiv oplevelse at undervise på Ferskvandscentret”.

Derfor er vi i gang med at udvide kursusafdelingens egen værktøjskasse for at sikre, at vi ikke ”blot” udvikler de helt rigtige kurser for vores målgruppe og finder de rette specialister, men også støtter vores undervisere bedst muligt i selve undervisningsforløbet.

Vi er taget på kursus i kursus

Forskning viser, at god undervisning er undervisning, der løbende tilpasses kursusdeltagernes forudsætninger, og at læringsmål, evaluering og feedback indgår i processen. Derfor har vi en mangeårig tradition for at lægge vægt på præsentationsrunder, forventningsafstemning og evaluering på vores kurser.  

Vi ønsker at arbejde endnu mere bevidst med afklaring og formulering af læringsmål for de enkelte kurser. Derfor gennemfører vi i afdelingen i øjeblikket selv et kursusforløb om professionel ledelse af undervisningsforløb med eksterne eksperter.

Vi er så heldige at gennemføre dette sammen med ”artsfæller” fra Dansk Byplanlaboratorium og Green Building Council. Helt i vores egen kursusånd om, at faglig udvikling også kan handle om at skabe netværk til mennesker, der i det daglige arbejder med opgaver, der ligner ens egne. Det giver så god mening!


Den vigtige involvering

Det er jo absolut fornøjeligt selv at være kursist. Men også fint via egne kroppe at blive mindet om, hvor vigtigt det er med involvering. Alle lærer og husker ganske enkelt bedre, når den nye viden lagres som en oplevelse/erfaring/minde i stedet for blot at være en information, vi har modtaget. Bl.a. derfor inddrager vi ofte de helt særlige læringsrum, som vores omgivelser og vores dyrepark og akvarium giver os i vores undervisning på Ferskvandscentret.

Men der er også andre metoder. Covid-19 nedlukning og opstart af online-kurserne gjorde det nødvendigt, at vi fik lært nye digitale værktøjer for involvering. De fungerer ganske godt – også i rammerne af fysiske arrangementer. Mange digitale involveringsværktøjer øger fx mulighederne for at få de mere stille personprofiler på banen.

Digitale værktøjer kan således sikre god demokratisk involvering, også selv om alle er fysisk samlet. Det kan give plads til de generte og tænketid til de introverte. Vi understøtter ofte gerne undervisningen med relevant brug af digital involvering.

Simple illustrationer – bedre drøftelser

Ikke alt skal være digitalt. Ikke alt skal være i det talte ord. Ofte kan simple illustrationer give rum for refleksion og inspirere. Vi oplever, at nogle gruppedrøftelser kan rammesættes enklere ved brug af visuelle skabeloner.

Vi har været så heldige, at vores underviser i grafisk facilitering, Margrethe Børsting, SimpleDraw, har udviklet fire skabeloner til os, som vi vil stille til rådighed for vores undervisere på Ferskvandscentrets kurser. Stort tak til Margrethe!


På den kommende underviserdag den 12. maj vil alle også få muligheden for et lyn-kursus i at tegne simple ikoner, der kan være starten på lignende skabeloner samt få en introduktion til brugen af skabelonerne i undervisningen.

Visuel skabelon 1: “Tørresnoren” – Et alternativ til post-its med mange muligheder

Denne skabelon har et utal af anvendelsesmuligheder. Vi har selv afprøvet den som del af forventningsafstemningen ved kursusopstart, men skabelonen kan naturligvis også bruges til opsamling af en gruppes ideer, huskeliste, eller oplistning af de vigtigste AHA-oplevelser fra et kursus som del af evalueringen. Et fint alternativ til de gule sedler.

Visuel skabelon 2: Netværk

Skabelonen er fx velegnet til at skabe overblik over en række aktørers interesser, evt. deres potentielle konfliktpunkter. Den kan også anvendes til at skabe overblik over rollefordeling. Vi har selv afprøvet den i vores kursusudvikling, hvor vi skabte overblik over målgruppe, interessenter, potentielle undervisere og ønskede læringsmål.

Visuel skabelon 3: Puslebrik

Skabelonen kan fx bruges til at skabe overblik over brikker til den fulde sagsbehandling eller afrapportering af andre helhedsoverblik, som man beder en gruppe om at skabe. Skabelonen kan også bruges til at skabe overblik over nødvendige forudsætninger og tiltag for at nå i mål med en ønsket forandring.

Visuel skabelon 4: Mål

Den oplagte anvendelse af skabelonen er selvfølgelig at bruge den til at skabe overblik over vigtige skridt på vejen mod et strategisk mål, men skabelonen kan også anvendes til at skabe overblik over en sagsgang eller opridse en faseopdeling af et undervisningsforløb.

Underviserdag

Hvis du drømmer om at blive underviser på Ferskvandscentret, kan du tage et kig på vores næste underviserdag, hvor du også kan deltage, selvom du ikke i dag har en underviserrolle hos os. Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte os på kursus@fvc.dk for at drøfte undervisermuligheder.

Du er også meget velkommen til at deltage i underviserdagen, selvom du ikke ønsker at undervise her, hvis du tænker, at programmet kan give dig et læringsløft om formidling, som du kan have glæde af i din egen arbejdsdag.

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Send en mail på kursus@fvc.dk og vi vender tilbage til dig efter påske.
Vi udbyder uddannelsen til vandløbstekniker, der er målrettet de praktikere, der arbejder i landets vandløb, også kaldet åmænd. Lige nu er der ekstra gode muligheder for at sammenstykke den profil, der passer til dine ønsker og behov.
Det er os en stor glæde at byde velkommen til en ny underviser i flokken af engagerede, dygtige eksperter – denne gang til holdet af vandløbsfaglige fagspecialister. Mød ham her!