Paradigmeskifte for drikkevand? Har du brug for at lære nyt?

28. januar 2021

Vi er nødt til at rense mere, lyder det fra eksperter i Ingeniøren d. 22. januar 2021. Det sker fordi nye undersøgelser tyder på, at problemer med bl.a. pesticidrester i grundvand ikke har toppet.

Hvis du har brug for at opdatere din viden om grundvand og drikkevand så se nærmere på vores omfattende kursusprogram og kontakt os gerne, hvis du ikke finder det, du søger.

Vores kurser indenfor grundvand og vandforsyning er målrettet medarbejdere ved forsyningsselskaber, kommuner og rådgivere, der beskæftiger sig med kvaliteten af drikkevand, drift af vandværker eller beskyttelse af grundvandsressourcen. Det giver ofte god værdi at samle både drift, myndighed og rådgiver på samme kursus.

Vi skal forstå nuancerne i det samlede vandkredsløb, hvis vi vil beskytte grundvandet. Hydrogeologi, kemi, mikrobiologi, jura og ikke mindst den svære kunst at samarbejde er discipliner, der skal mestres.

De fleste vandværker renser med simpel rensning. Det kalder vi det selvom vi længe har vidst at sandfiltre, beluftning mv.er komplicerede processer, der bestemt er umagen værd at forstå. Nu skal mere avancerede renseteknikker måske også oftere i brug.

Der er meget at lære.

Drikkevand
Kilden til liv

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

JAGG er et hjælpeværktøj til at lave risikovurderinger af forurenede grunde og drives af Miljøstyrelsen? Men hvad er så GrundRisk? Og hvorfor skal du kende forskel? Det bliver du klogere på her.
Vi har mødt klimamedarbejder Uffe Krogh fra Silkeborg Kommune til en snak om klimaindsatsen og den grønne omstilling i kommunen for at få indblik i de udfordringer, fokusområder og eventuelle barrierer, han oplever i sin dagligdag. Læs med her!