Sommerglæde og ferieskam: Kan vi bruge det som kickstart? 

14. august 2023

 Gensyns-snakkene efter ferien har fået et nyt twist. Vores feriefortællinger handler i år også om vores ”klimaskam”. Flyrejsen til Kreta bliver omtalt i samme tonefald, som når vi røber, at januar-slankekuren holdt fire timer, eller at løbeplanen blev skubbet til side for en god film. Måske vi kan bruge det til noget godt.

Sommerklumme af Charlotte Frambøl, kursuschef 

Det er helt sikkert godt, at vi bliver stigende bevidste om vores egen påvirkning af klima via madvaner, rejsevaner og tøjkøb. Alligevel ønsker jeg, at vi især bruger vores ferieskam til at kickstarte de større strukturelle forandringer, vi kan påvirke, nu, hvor vi er tilbage på job.

Opgaven er for stor til at blive klaret, når vi har fri.  

Den professionelle verden kan rykke hurtigere på de nødvendige forandringer. Særligt, hvis vi evner at samarbejde om det. 

Havvindmøllepark i Belgien ud for Blankenberge og et af udflugtsmålene på årets sommerferie. Fantastisk sejltur, men jo ikke i sig selv en klimavenlig ferieaktivitet.

Samarbejde afgør fremtiden 
Den grønne omstilling, reduktion af klimabelastning, tilpasning til klimaforandringer, løsning af biodiversitetskrisen er udfordringer, vi HAR erkendt, vi skal løse. Spørgsmålet er ikke længere, OM der skal gøres noget, men HVAD der skal gøres, af hvem og hvornår.  

Det eneste, der derudover er rigtigt tydeligt er, at løsningerne skal findes via tværgående samarbejder. 

Et af den grønne omstillings vigtige næste skridt bliver sektorkoblingen. Vedvarende energi skal ind i el- og varmeforsyningen. Vind, sol og biogas skal ind i nye anvendelser for at komme videre.

Power-to-X, fællesbetegnelsen for de brændstoffer, som produceres på basis af el-energi, skal etableres med kommerciel kapacitet og kobles til det øvrige forsyningsnet. Her må vandsektorens rolle ikke blive glemt. Det kræver nyt samarbejde på tværs af forsyningsarter.   

Travle projektejere
Der er fuldt tryk på etablering af VE-anlæg i øjeblikket, og forud for etableringen af anlæggene ligger en planlægningsfase, hvor der skal gives en række tilladelser, udarbejdes planlægning og gennemføres miljøvurdering af planer og projekter.  

Projektejerne har travlt, og samtidig er der stor bevågenhed fra naboerne, der ofte er negativt indstillet over for solceller, vindmøller, biogasanlæg og Power-to-X anlæg i baghaven. I denne proces er det uhyre vigtigt, at der er et godt samarbejde både internt i kommunen mellem de forskellige afdelinger (Plan, Miljø, Natur, Vand, Varme, Klima mv.) og med forsyningen og andre involverede myndigheder.  

Ved en koordineret indsats på et tidligt tidspunkt og et tæt samarbejde er det muligt at opnå et bedre resultat, så parterne sammen får valgt den rigtige placering, hvor de tager hånd om infrastruktur, natur, biodiversitet, visuelle gener, støjgener m.m. fra starten.

Der er nok at holde styr på – og nok af nyt at få lært. 

Vi skal blandt andet lære meget mere om biodiversitet.

 Livslang læring 
Vi arbejder derfor på et nyt kursus med fokus på VE-anlæg, hvor vi ser bredt på, hvordan planlægningen bedst gribes an. For hos os er den væsentlige rolle i den grønne omstilling, at vi bidrager til mulighederne for livslang læring.  

Tænketanken Mandag Morgen og Concito har gennemført et projekt om at kortlægge fremtidens grønne arbejdsmarked, og et af budskaberne fra rapporten lyder: ”Den grønne omstilling er karakteriseret ved at være en bred omstilling, forstået på den måde, at der er behov for kompetencer til den grønne omstilling på tværs af alle uddannelsesniveauer og brancher”.

Adgang til livslang læring er derfor en forudsætning for at lykkes med omstillingen. Vi skal nemlig også forandre den arbejdsstyrke, der allerede er på job, og vi kan ikke vente på, den bliver erstattet af næste generation. 

Vi glæder os over værdiskabende samarbejder 
Men hvad betyder det så i praksis for dig og mig? Det arbejder vi på at gennemskue og omsætte til efteruddannelsesformater, der matcher de forskellige målgruppers behov og muligheder.

Det gør vi i et unikt samarbejde med miljøsektorens bedste eksperter, som både bidrager til udviklingen af vores kurser og som undervisere.  

Men vi prioriterer også nye, spændende samarbejder. Fx i regi af Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi og lokalt i regi af Silkeborg Green Business. Vi er bl.a. i samarbejde med VIA University ved at afrunde et projekt, der ser på uddannelsestilbuddet inden for vandområdet, naturligvis med det særlige formål at spotte væsentlige uddannelseshuller.  

Vi har derudover sammen med Teknologisk Institut, Klimatorium og Region Midt arbejdet på at udvikle en ny uddannelse for entreprenører, der arbejder med klimarelaterede udfordringer i det åbne land – og vi har helt aktuelt spændende drøftelser om projektansøgning for næste fase i Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi. Næste fase også med Water Valley Denmark, DTU Sustain og Erhvervshus Midtjylland.  

Vi håber, den nye projektbevilling falder på plads i nærmeste fremtid, og glæder os til at fortsætte de værdiskabende samarbejder, både med de gamle og nye projektpartnere og en hel række virksomheder, som skal involveres i aktiviteterne!

Handling baner vejen
”Hvad skal vi have lært?”, spørger du måske. Kigger vi helt overordnet, skal vi lære, hvad der reelt er bæredygtigt, hvordan vi reducerer vores klimabelastning, hvordan vi helt konkret reducerer vores CO2 udledning og hvordan vi fremadrettet afkobler økonomisk vækst fra ressourceforbrug. 

Vi skal lære mere om, hvordan vi tilpasser samfundet til de klimaforandringer, vi ikke kommer uden om. Og vi skal have lært meget, meget mere om biodiversitet. 

Men brug nu ikke behov for mere viden som undskyldning for at udskyde handling. Med de rette stærke samarbejder ved vi tilstrækkeligt til for alvor at gå i gang, så vi kan bevare troen på en fremtid, fuld af håb og muligheder.

Også for spændende ferier med god samvittighed. 

En nysgerrig sæl kigger på havvindmølleturister

Find oversigten over vores klimakurser her og tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor vi løbende fortæller om de nye muligheder for efteruddannelse – også på klimaområdet.

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

JAGG er et hjælpeværktøj til at lave risikovurderinger af forurenede grunde og drives af Miljøstyrelsen? Men hvad er så GrundRisk? Og hvorfor skal du kende forskel? Det bliver du klogere på her.