Take-away-kurser er populære! Se mulighederne her

24. marts 2021

Efter en tid, hvor mange kolleger har arbejdet adskilt – måske hjemmefra – er det ofte en positiv og værdiskabende oplevelse at gennemføre et kursus sammen.  Det mærker vi bl.a. på det stigende antal af henvendelser vi får fra organisationer, der ønsker at bestille et skræddersyet kursus. Det er opgaver vi rigtigt gerne løser. Også for din arbejdsplads, din afdeling, dit team!

Fællesskab om faglighed er værdifuldt. En uforudsigelig verden kræver fagligt overblik og indsigt til at træffe gode beslutninger. Fokus på fællesskab er derfor ikke alene en social disciplin. Relationer giver – ikke mindst i krisetider – vejen ud til en kompetent kollega og dermed til den support, der kan være afgørende vigtig for den gode beslutning.

Når man er på samme kursus som sine kolleger, får alle en fælles forståelse for de tillærte kompetencer – og kan dermed udføre arbejdet mere effektivt. Det kan fx være inden for temaer som kommunikation, forvaltningsret, VVM, miljøvurderinger, plantilsyn eller arbejdsmiljø. Mulighederne er mange!

Vi kan skræddersy helt nye kurser præcist til de behov I har identificeret eller vi kan tilpasse et af vores eksisterende åbne kurser til jer. Vi gør os som altid umage for at sikre, at de undervisere vi finder til jer er landets bedste specialister inden for det faglige område.

Vi hjælper jer med at sikre at kurset gennemføres med hensyntagen til de til enhver tid gældende myndighedsanbefalinger vedr. covid-19 og øvrige praktiske forhold, der er vigtige for jer.

Vi har her i 2021 afholdt flere online forløb og i takt med genåbningen kan der både afholdes onlinekurser, hybrid-kurser eller fysiske kurser hos jer, nær jer eller hos os.

Ved hybrid-kurser mener vi kurser,  hvor nogle er samlet fysisk og andre deltager digitalt. Det kan også være forløb, hvor medarbejdere samles i små hold hver for sig hvor holdene da mødes online. Dermed gives der mulighed for gruppearbejde på de små hold, der fysisk er samlet og online-undervisning for den samlede gruppe.

Vi har her i 2021 planlagt og gennemført flere vellykkede bestillingskurser, gennemført som online kurser.  Bl.a. en webinar-række for Bolig- og Planstyrelsens plantilsynsteam, der har kvitteret med fin anmeldelse,:
https://fvc-kursus.dk/bestillingskurser/

Så gør brug af take-out mulighederne fra vores læringsbuffet, hvis din organisation længes efter et fælles kompetenceløft og en positiv læringsoplevelse.  

Vi laver gerne skræddersyede kurser både for myndigheder, vandselskaber, rådgivere og øvrige virksomheder. Et skræddersyet kursus kan også være for et projektteam på tværs af virksomheder for at styrke fælles kompetencer og kultur.

Kontakt os for en nærmere drøftelse på kursus@fvc.dk

Bestillingskurser

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Vi ønsker alle en rigtig god sommer. I uge 29 og 30 holder vi helt lukket, dvs. fra den 15.-26. juli, begge dage inkluderet. I de øvrige sommer-uger, er vi nemmest at træffe pr. mail, kursus@fvc.dk. Send os evt. en mail om at du gerne vil ringes op, hvis vi er svære at fange på telefonen.
Mens sommerferien står der og vinker i horisonten, er der stadig gang i planlægningen af et spændende kursusefterår med ikke mindre end 12 nyheder på tapetet – og endnu flere på vej. Se dem her!
Jens Holmgaaard har netop gennemført vores projektlederuddannelse, og her kan du læse lidt om, hvad han har fået ud af forløbet. Vi starter et nyt hold op til september – måske er det noget for dig?