To år med en læringskurve formet som Søhøjlandet

6. august 2021

Af Charlotte Frambøl, chef for Ferskvandscentrets kursusafdeling

Jeg har netop rundet to år på posten som kursuschef for Ferskvandscentret og kan se tilbage på en usædvanlig tid og en læringskurve med bump og bakker. Det føles heldigvis stadig som en god drøm at køre turen igennem det smukke søhøjland og møde ind ved det karismatiske Vejlsøhus med vægge fulde af historier og dyrepark, akvarium og skøn natur i ”baghaven”.

Bedst af alt selvfølgelig, når lokalerne fyldes med glade kursister.

Syv måneder havde jeg i jobbet, da pandemien overtog agendaen, og vi pludseligt skulle drive kursusforretning uden fysiske fællesskaber. Pludselig var det tid til selv at lære nyt. Hurtigt.

Det gode liv
Pandemien har forandret verden, og verden over har man betalt en pris – menneskeligt og økonomisk. Men der er også skabt værdi i form af reflektion og læring. For det enkelte menneske har oplevet pandemien forskelligt. Nogle har haft sygdommen alt for tæt på i omgangskredsen. Andre har været hjemsendt, nogle har skullet arbejde ekstra eller har mistet deres gode job og skal måske starte helt forfra.

Fælles for de fleste er bevidstheden om, at vi har brug for, at livet er godt, mens vi har det. Og et godt liv indbefatter i høj grad også et godt arbejdsliv. Det gode liv er dog ikke ens for alle. Det skal vi blot glæde os over.

Ud i naturen
Forsamlingsforbuddet fik os ud naturen og gav os en friskpudset forståelse af, at vi skal gøre mere for at beskytte og udvikle den natur, vi har. At den er en stor del af fundamentet for det gode liv.

Der kom spotlys på biodiversitet, og vi genopdagede, at det er sundt for både krop og humør at være udenfor. Vi har mærket det langt ned i maven og helt ind under huden. ”Pælesidning” på kontoret burde være afgået ved døden for mange år siden, men lever fint endnu til trods for, at ingen rigtigt tror på, at det er her, de effektive eller innovative løsninger kreeres. Det har hjemmearbejdspladserne udfordret, og der er i mine øjne god grund til at fastholde og videreudvikle den fleksible arbejdsplads, hvor det er muligt – med øje for det enkelte menneskes profil og roller.

Langt de fleste mødeværktøjer er tænkt til indendørs brug – men hvorfor egentlig det? Når det måske er udenfor, de bedste samtaler finder sted? Derfor her en åben invitation til alle innovative iværksættere derude: Inspirér os! Vi er klar; og mere end før.

Spildevand som kilde til viden
Nye muligheder for at teste spildevand for covid-19 smitte gav en helt ny vinkel på at se spildevand som en ressource frem for et spildprodukt. Vi kommer uden tvivl til at se ind i en fremtid, hvor vi vil opleve spildevand som kilde til yderligere viden om menneskers udvikling, trivsel og sundhed. En periode med enormt fokus på smitteforebyggende tiltag har bestemt også mindet alle om, hvor vigtigt, rent vand i hanen og sikker og sund håndtering af spildevand, er for det gode liv.

Klimaet venter ikke
Sommerens skybrud, oversvømmelser, hedebølger og tørker verden over er en brutal reminder om, at vi på ingen måde er i mål med at forebygge mod og tilpasse til klimaforandringer. Der er store internationale udfordringer, vi med dansk ekspertise kan bidrage til at løse, men vi er bestemt heller ikke i mål nationalt.

Det kræver blandt andet nye kompetencer, der går på tværs af de traditionelle fagdiscipliner.

For mig giver det anledning til at spørge, om vi sikrer tilstrækkelig efteruddannelse af den eksisterende arbejdsstyrke? Der er ganske enkelt ikke tid til at vente på, at næste generation er færdiguddannet.

Sjovt imens
Kan man have fokus på at have det sjovt og stadig blive taget seriøst? Under en pandemi kan det næsten lyde usympatisk. Min holdning er, at uddannelsestiltag, hvor man ikke har fokus på, om folk trives, slet ikke kan tages seriøst. Vi lærer sjældent meget, hvis koncentrationen svigter, eller vi føler os utrygge.

Det er selvfølgelig forsimplet at sige, at det altid skal være sjovt. Men det er er godt udgangspunkt for at sikre læring, der kan bringes i praktisk anvendelse. Så det er blevet mit motto som kursuschef og samtidig et godt element i det gode arbejdsliv for mig.

Flere veje til læring
Vi skal huske, at mennesker ikke er ens. Det, der er sjovt og trygt for mig, er det ikke nødvendigvis for alle andre.

Hvor nogle har nydt hjemmearbejdspladsens rammer væk fra storrums-kontorer, har andre hungret efter hverdagens stimuli blandt kollegerne. Vi har oplevet, at lysten til at deltage i online-kurser har været meget personafhængig. Mange har under de mange måneder med forsamlingsforbuddet deltaget ”af nød”, fordi fysiske kurser ikke var mulige – mens andre har tilkendegivet, at de faktisk har foretrukket online-deltagelsen af praktiske eller personlige grunde.

Det har givet anledning til nogle interessante betragtninger: For nogle er livet for lige nu måske ikke i en fase, hvor det er nemt at tage hjemmefra. For andre vejer besparelsen i tid og klimabelastning ved at spare transport tungt. For den introverte eller generte kan det være nemmere at lære uden at skulle forholde sig til at møde op blandt mange nye mennesker.

Mange digitale involveringsværktøjer øger mulighederne for at få de mere stille personprofiler på banen. Digitale værktøjer kan således sikre god demokratisk involvering, også selv om alle er fysisk samlet. Det kan give plads til de generte og tænketid til de introverte. Det er en af de vigtige læringer, vi tager med videre.

Lær nyt undervejs
Mine to børn er i den alder, hvor jeg også privat har interesse i at følge med i årets optagelser på uddannelsesinstitutionerne. Selv er jeg uddannet kemiingeniør på det, der i ”Ruder Konges tid” hed DIA-K i Lyngby, og jeg følger da bl.a. nysgerrigt med i optag på ingeniøruddannelserne – vi ved jo fx, at forsyningssektoren mangler kompetent arbejdskraft – og jeg glæder mig bestemt over at se, at det trods alt går den rigtige vej med kvindelige ansøgninger til STEM-uddannelserne.

Samtidigt ærgrer jeg mig over, at debatten om tallene ofte giver de unge et indtryk af, at deres uddannelsesvalg vil tegne resten af deres liv. Sandheden er jo, at en uddannelse kan føre ind på mange veje, og forskellige uddannelser kan føre ind på samme.

Efteruddannelse har fortjent en større stemme i snakken om vejen til det gode liv!

Hvis du kigger op undervejs, spotter dine chancer og efteruddanner dig inden for de fagområder, du ad åre får interesse for, så har du selv indflydelse på, hvor du kommer hen.

Intet menneske bør låses af den uddannelse, man vælger som ung. Pandemien lærte os, at livet er uforudsigeligt. Et trist afsæt for et i mine øjne fantastisk positivt budskab.

Livet ER uforudsigeligt, så gå nu blot dine egne veje. Bliv dygtig undervejs, så du kan bevæge dig trygt og have det sjovt imens.

Lige meget, hvem du er – så velkommen her
Så afslutningsvis blot et varmt velkommen tilbage til dig, der læser dette. Til dig, der er tilbage efter sommerferien. Og til dig, der igen er tilbage på din arbejdsplads efter covid-19 hjemsendelse.

Velkommen til Ferskvandscentret til dig, der altid har elsket at gå i skole, OG også til dig, der ser tilbage på skoletiden med knugen i maven. Velkommen til dig, der faktisk helst ikke sidder stille – og til dig, der kan fordybe dig i dagevis over rapporter eller undersøgelser. Velkommen til dig, der storglæder dig til alle de mennesker, du skal lære at kende, og alle de spørgsmål, du kan stille, og gode snakke, du kan få. OG et lige så stort velkommen til dig, der allerede nu kan mærke, at du bliver genert, eller bare ved, du har brug for lidt introvert tid til at reflektere over den viden, du får præsenteret.

Vi glæder os til at se alle vores kursister i et efterår med høj aktivitet. Velkommen!

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Vi ønsker alle en rigtig god sommer. I uge 29 og 30 holder vi helt lukket, dvs. fra den 15.-26. juli, begge dage inkluderet. I de øvrige sommer-uger, er vi nemmest at træffe pr. mail, kursus@fvc.dk. Send os evt. en mail om at du gerne vil ringes op, hvis vi er svære at fange på telefonen.
Mens sommerferien står der og vinker i horisonten, er der stadig gang i planlægningen af et spændende kursusefterår med ikke mindre end 12 nyheder på tapetet – og endnu flere på vej. Se dem her!
Jens Holmgaaard har netop gennemført vores projektlederuddannelse, og her kan du læse lidt om, hvad han har fået ud af forløbet. Vi starter et nyt hold op til september – måske er det noget for dig?