Vi genopliver kursus i tilsyn med svømmebade

25. oktober 2023

GAMMELT “VAND” PÅ NYE FLASKER: Kommunerne er forpligtet til at føre regelmæssigt tilsyn med, at svømmebade overholder kvalitetskravene til bassinvandet samt øvrige hygiejniske forhold i svømmebadsanlæg. Og den opgave ligger lidt langt væk fra de opgaver, der ellers løses i forvaltningen. Vi udbyder nu igen et kursus i tilsyn med svømmebade, så du kan blive opdateret på opgaven.

Ofte skal der jo handles hurtigt, når der er problemer i svømmebadet, så der er brug for at vide noget om vandanalyser, kvalitetskrav og fækal forurening.

  • Hvilke analyser skal gennemføres?
  • Hvor skal prøverne tages?
  • Hvor ofte? Og af hvem?
  • Og hvad skal der ske, hvis analyserne viser, at kvalitetskravet er overskrevet?
  • Hvad hvis der er fækal forurening?
  • Hvad skal kommunen gøre?
  • Og hvad kan og skal svømmebadet gøre?

Derfor har vi sammen med Jesper Poulsen fra Odense Kommune, sagsbehandler med mange års erfaring med svømmebadstilsyn, genoplivet et tidligere kursus om tilsyn med svømmebade. Kurset giver i løbet af én dag svar på ovenstående spørgsmål og overblikket over gældende lovgivning.

Efter frokost bruger vi et par timer i en nærliggende svømmehal med sammen at se, hvordan man fører hygiejnisk–teknisk tilsyn. Vi forventer nu ikke at se noget, der ligner billederne herover. Men vi forventer at se, hvordan et svømmebad fungerer, og hvordan man fører kontrol med behandlings- og cirkulationsanlægget, omklædning og svømmehal mm. og få en god snak om forskellige problemstillinger.

Kurset finder sted den 11. januar 2024, og du kan finde mere information og tilmelde dig lige her.

Hvem er kurset for?
Kommunale sagsbehandlere og tilsynsmedarbejdere, der fører eller skal til at fører tilsyn med svømmebade.

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Vi har mødt klimamedarbejder Uffe Krogh fra Silkeborg Kommune til en snak om klimaindsatsen og den grønne omstilling i kommunen for at få indblik i de udfordringer, fokusområder og eventuelle barrierer, han oplever i sin dagligdag. Læs med her!
Send en mail på kursus@fvc.dk og vi vender tilbage til dig efter påske.
Vi udbyder uddannelsen til vandløbstekniker, der er målrettet de praktikere, der arbejder i landets vandløb, også kaldet åmænd. Lige nu er der ekstra gode muligheder for at sammenstykke den profil, der passer til dine ønsker og behov.