Lidt om

Øvelser til
bedre læring

Undervisning på Ferskvandscentret

Det siger sig selv, at det er vigtigt, at man lærer noget, når man deltager i Ferskvandscentrets kurser. Men hvordan sikrer man læring – og hvad kendetegner egentlig god undervisning, der virker?

Det vigtigste svar er selvfølgelig gode undervisere! Vi lærer ikke alle ens, og man skal som underviser forstå, at kursisterne kan foretrække forskellige læringsstile. Vi støtter vores undervisere i at arbejde med alternative læringsrum og involverende øvelser. Motivation og involvering kan ofte understøttes med små enkle øvelser.

Vi giver her et par eksempler.

Dobbeltcirkler

Denne øvelse er god, når man skal fortælle hinanden noget. Den kan bl.a. bruges til erfaringsudveksling om et konkret emne, introduktion og evaluering.

 1. Del kursisterne i to lige store grupper.
  Opstil grupperne i to cirkler, en ydercirkel og en indercirkel.
 2. Indercirklen har front mod ydercirklen.
 3. Underviseren stiller et spørgsmål eller giver et emne til samtalen og fortæller, hvem der skal starte samtalen.
 4. Der gives tid til at fortælle eller diskutere.
 5. Når tiden er gået, så bliver en af cirklerne bedt om at rykke en plads, så alle får en ny samtalepartner.

Modificeret fra: Bedre møder med Cooperative Learning, Åse Bille Jensen og Susanne Nygaard, 2011, Forlaget Dafolo.

På linje

Kursisterne skal stille sig på linje ud fra de kriterier, som underviseren giver.

Kriterierne kan være:

 • Højde
 • Skostørrelse
 • Hvor langt væk, man bor fra kursusstedet
 • Hvor meget erfaring, man har med kursets emne.

Hvis man vælger at stille kursisterne op efter deres erfaring, så får man samtidig viden, som kan bruges til at danne grupper til gruppearbejde efter.

Modificeret fra: Bedre møder med Cooperative Learning, Åse Bille Jensen og Susanne Nygaard, 2011, Forlaget Dafolo.

Mødet på midten

Denne øvelse giver mulighed for at finde ideer, forslag eller viden, man er enig/fælles om. Den kan også bruges til at finde fælles forventninger til et kursus. Fordelen er, at alle først formulerer egne tanker, inden der startes på fællesdelen.

 1. Læg et stort stykke papir (A2 eller større) midt på bordet.
 2. Underviseren stiller en opgave eller et spørgsmål.
 3. Hver deltager skriver sine egne ideer/forslag ned i det hjørne af papiret, han/hun har til rådighed. Giv en tidsramme, f.eks. fem minutter.
 4. Når tiden er gået, skiftes deltagerne til at fremlægge deres ideer/forslag på skift. Hvis alle i gruppen er enige om ideen, så skrives den i midten.
 5. Ved afslutningen har hver gruppe nogle ideer/forslag på midten af papiret.
 6. Der kan evt. samles op i fællesskab.

Kursisterne kan evt. skrive deres egne tanker på separate stykker papir, hvis det er grænseoverskridende at stave/skrive i fuld offentlighed.

Aktiv Lytning

Generelt taler vi for meget, og det dæmmer denne øvelse op for. Samtidig sætter øvelsen fokus på, hvorfor kursisterne skal lytte til dig. Fra start melder du ud, hvor længe du vil tale (10-15 min) – og hvad, kursisterne særligt skal lægge mærke til. Sæt evt. et stopur til, så du holder tiden.

Når du har talt færdig, så skal kursisterne have tid til at skrive ned. Derefter taler de med sidemanden. Lav gerne en fælles opsamling til sidst.

Denne øvelse er god, hvis du f.eks. skal opsummere kendt stof, komme med et oplæg til diskussion, eller kommer med et provokatorisk indlæg.

Mere om Ferskvandscentret Kursus

Kurser

Se hvad Ferskvandscentret Kursus tilbyder.

Kontakt

Find oplysninger og medarbejdere.

Historie

Ferskvandscentrets tilblivelse.

Øvrige ydelser

Værdifulde partnerskaber

Handels-betingelser

Læs mere…

For
undervisere

Gør din undervisning aktiv, inddragende og anvendelig.