Hvor bliver fraktionerne af?

Lær mere om, hvad affaldsfraktionerne bruges til. Hvem aftager? Hvor meget bliver til nye ressourcer? Kurset giver en bedre forståelse for fraktioner og en masse viden at formidle og forklare til borgerne.