Vandforsyningsjura og vandforsyningslov

Her lærer du at anvende de vigtigste juridiske paragraffer inden for vandforsyningsområdet, og du bliver klædt på til samarbejdet mellem vandforsyning og kommune.