Natursagsbehandleren

Administration af Naturbeskyttelsesloven – § 3 beskyttede naturtyper, Bygge- og beskyttelseslinjer og offentlig adgang til naturen, Habitat og fuglebeskyttelsesdirektiver – anmeldeordningen, beskyttelse af dyre- og plantearter listet på bilag IV og konsekvensvurderinger af planer og projekter.