Tilladelser til regnbetingede udledninger

Arbejder du med sagsbehandling af de regnbetingede udledninger? Og har du brug for indsigt i metoder, værktøjer og data, som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling?